Ο συναγερμός σήμανε όταν οι κάμερες παρακολούθησης έδειξαν ένα αρσενικό λιοντάρι, τον Άτο, και τέσσερα κουτάβια να κυκλοφορούν έξω από τον περιφραγμένο περίβολό τους