Τρίτη , 4 Οκτωβρίου 2022

Ζωντανά ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά στη Βουλή μετά τις 11:30 – Παρέμβαση βόμβα

Παρέμβαση στην ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να κάνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος λίγο μετά τις 11:30.

Αφορμή είναι η μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (L136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L136)».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αθανάσιος Ζεμπίλης και Σουλτάνα Ελευθεριάδου.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2022 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.

Φυσικά ο Κυριάκος Βελόπουλος θα αναφερθεί στις ραγδαίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση  – Όλα αυτά λίγο μετά τις 11:30.

 

 

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares