Πέμπτη , 29 Σεπτεμβρίου 2022
Τελευταία Νέα

Ζωντανά η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου λίγο πριν τις 12:00 – Παρέμβαση ΣΟΚ

Ομιλία – Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να κάνει ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα λίγο πριν τις 12:00

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

 

 

Η ομιλία αναμένεται λίγο πριν τις 12:00
Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares