Τετάρτη , 6 Ιουλίου 2022
Τελευταία Νέα

Υποδοχέας CD 147 ως υποψήφιος αντιικός ορολογικός παράγοντας απέναντι στο σύνδρομο COVID-19

Ο συγκεκριμένος υποδοχέας ή Basigin ( BSG) ή επαγωγέας της μεταλλοπρωτεινάσης (EMMPRIN) διευκολύνει την είσοδο του παρασίτου της ελονοσίας ( Plasmodium falciparum) στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Ο υποδοχέας CD 147 ως διαμεμβρανική πρωτείνη συνδέεται με την ακίδα πρωτείνη S ( spike) του Sars-Cov-2 . Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η συγκέντρωση γλυκόζης ρυθμίζει την έκφραση του υποδοχέα CD 147 στα ανοσοκύτταρα , ( Τ- κύτταρα) , χωρίς επιπλέον να παραγνωρίζεται πως αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ των ενηλίκων θα μπορούσε να είχε μια συσχέτιση με την βαρύτητα της ιικής νόσου στον συμπτωματικό-ασυμπτωματικό ασθένη . Σε in vitro μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η μεπολιζουμάμπη , αντι-CD 147 αναστέλλει την είσοδο του ιού στα κύτταρα του ξενιστή , καθώς και με την επιπλέον χορήγηση αζιθρομυκίνης , η οποία μειώνει την έκφραση του υποδοχέα CD 147 με αναστολή την ιική εισβολή στα κύτταρα του ξενιστή . Συνυπολογίζοντας πάντα το φάσμα παρενεργειών του διδύμου αζιθρομυκίνης – μεπολιζουμάμπης , με το τελευταίο να αποτελεί ένα ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα (IgG1, κ) που στοχεύει στην ανθρώπινη ιντερλευκίνη IL 5 , με υψηλή συγγένεια και ειδικότητα . Δεν μπορεί παραταύτα να αγνοηθεί η δυνατότητα του ως επιπρόσθετη θεραπεία για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού ανθεκτικού ηωσινοφιλικού άσθματος καθώς και σε αντίστοιχο ιικό περιστατικό , και βεβαίως εμφανίζεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα που προφανώς βιομοριακά μπορεί να αποδειχθεί . Περαιτέρω μελέτες και μετα-αναλύσεις άρθρων θα καταδείξουν την ορθότερη εφαρμογή του θεραπευτικού ανοσοχημειοθεραπευτικού σχήματος , χωρίς να παραγνωρίζεται και η δυνατότητα πρόληψης απέναντι στο σύνδρομο COVID-19.

 

Του Δρ. Γεώργιος Ι. Φουτσιτζής ( MD- EuspLM) Καθηγητής Μικροβιολογίας ESRDeS

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares