Πέμπτη , 1 Δεκεμβρίου 2022
Τελευταία Νέα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ

Ουσιαστική και βιώσιμη λύση, πρέπει να υπάρξει προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια χιλιάδες αγροτικές οικογένειες. Η διαχειρίστρια εταιρεία των δανείων της πρώην ΑΤΕ, απαιτεί το σύνολο προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων κανονικών, τόκων υπερημερίας για τα δάνεια, τα οποία δόθηκαν στους αγρότες με εμπράγματες εξασφαλίσεις αγροτικής γης (υποθήκες).

Λόγω των δυσμενών συνθηκών που έχουν προκύψει από την ενεργειακή, υγειονομική και οικονομική κρίση πρέπει να υπάρξει μια βιώσιμη λύση. Συγκεκριμένα να υπάρξει η δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με τις δυνατότητές των οφειλετών, χωρίς πανωτόκια, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις και διαγραφή έως 80% επί της βασικής οφειλής. Το πρόβλημα εξάλλου δημιουργήθηκε λόγω της υπέρμετρης επιβάρυνσης των οφειλετών από πολλαπλάσια χρέη σε σχέση με την αρχική τους οφειλή, εξαιτίας του συνδυασμού υψηλών επιτοκίων και συχνότητας ανατοκισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για να επιτευχθεί αυτό κρίνεται αναγκαία η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου διευκολυνθεί ο ειδικός διαχειριστής να το υλοποιήσει αφού η διακριτική ευχέρεια του ειδικού διαχειριστή (PQH) για την κατάρτιση συμβιβασμών είναι περιορισμένη σε σχέση με τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων εν λειτουργία, με αποτέλεσμα να καθίσταται ακόμα πιο δυσχερής ένας επωφελής συμβιβασμός μεταξύ δανειολήπτη.

Οι αγρότες (αλιείς, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κλπ) βρίσκονται αντιμέτωποι µε επιθετικές πρακτικές είσπραξης κόκκινων δανείων, που µπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε κατασχέσεις αγροτικής γης.

Κανένας αγρότης – οφειλέτης δεν έχει σήμερα την οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης των οφειλών του στον περιορισμένο χρονικό ορίζοντα που τους ζητά η PQH, χωρίς να δυσχεράνει τη λειτουργία και τη ρευστότητά του. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε με το κλείσιμο της ΑΤΕ πρέπει απαραίτητα να διορθωθεί, αφού κανένας νόμος και κανένας εξωδικαστικός μηχανισμός δεν θα μπορέσει να λύσει οριστικά το πρόβλημα. Οι εκκαθαριστές σε κάθε αδιέξοδη προσπάθεια ρύθμισης οφειλών των αγροτών ή των συνεταιρισμών θα επικαλούνται ως δικαιολογία την έλλειψη θεσμικού πλαισίου.

Κρίνεται αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι συνεταιριστικές και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν να μην οδηγηθούν σε διακοπή της δραστηριότητάς τους. Επίσης έχει προκύψει θέμα με τις μεταβιβάσεις των αγροτών ακινήτων τα οποία είναι υποθηκευμένα στα τέκνα των αγροτών, με αποτέλεσμα χιλιάδες νέοι αγρότες να αποφεύγουν να επενδύουν σε αγροτικές ασχολίες και να μεταναστεύουν για να βρουν εργασία. Κρίνεται αναγκαία η διαχείριση των κόκκινων αγροτικών δανείων της πρώην ΑΤΕ μέσα από ένα πρόγραμμα διευθέτησης με ευνοϊκούς όρους βιώσιμους για τους παραγωγούς. Πρέπει να υπάρξει προσπάθεια ευαισθητοποίησης των αρμοδίων ώστε να δρομολογηθεί μια ουσιαστική και ξεκάθαρη λύση για τους αγρότες.

Γαβαλάς Ιωάννης υποψήφιος βουλευτής Δωδεκανήσου Ελληνικής Λύσης

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares