Οι Ουκρανοί ανησυχούν για τον κίνδυνο μιας τυχαίας πρόκλησης πυρκαγιάς.