Αγνόησε τις απαγορευτικές πινακίδες και το πλήρωσε με τη ζωή του.