Τρίτη , 21 Μαρτίου 2023
Τελευταία Νέα

ΣτΕ: Πότε δεν αναγνωρίζεται η απαλλαγή υπηρεσιών από την επιβολή ΦΠΑ

Πράξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται χωρίς τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας, προβλεπόμενης από τον νόμο, συνιστούν μη εκτελεστές, πληροφοριακού χαρακτήρα πράξεις, οι οποίες δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Η νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων έχει κατ’ επανάληψη διατυπώσει ότι τα Διοικητικά Δικαστήρια αποφαίνονται μόνο επί διαφορών που αναφύονται από εκτελεστές πράξεις προβλεπόμενες ειδικώς σε φορολογικό νόμο, οι οποίες καταλογίζουν φόρους, τέλη, δασμούς ή επιβάλλουν κυρώσεις, έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα την επέλευση έννομων συνεπειών για τον φορολογούμενο.

Το ΣτΕ έκρινε ότι μη παραδεκτά ασκείται η εν λόγω αίτηση, δεδομένου ότι η πράξη με την οποία αποφάνθηκε η διοίκηση περί του μη απαλλασσόμενου χαρακτήρα των υπηρεσιών του σωματείου συνιστά μη εκτελεστή πληροφοριακού χαρακτήρα πράξη, αφού για την έκδοση αυτής δεν προβλέπεται από τον Κώδικα ΦΠΑ η τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας (ΣτΕ 2556/2021).

newmoney

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares