Τετάρτη , 8 Φεβρουαρίου 2023

Πτυχία … για κορνίζα

Η αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω των ν.4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 δημιούργησε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ωστόσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με πτυχίο «φάντασμα» καθώς τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν με την αιτιολογία της «αναβάθμισης». Ακόμη και τα τμήματα των ΤΕΙ που αναβαθμίστηκαν και έγιναν
πενταετούς φοίτησης (π.χ. Μηχανικών, Γεωπόνων κ.ά) δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αντίστοιχων σχολών που προϋπήρχαν.
Παρά το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα πανεπιστήμια. Κατά συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν. 4521/2018, ν.4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ (Αριθμός 2Γ/2022) ενώ την ίδια στιγμή γίνονται δεκτά τα πτυχία των κολεγίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ως άνω πτυχία αναγνωρίζονται στο εξωτερικό κανονικά ως Πανεπιστημιακού επιπέδου, αντίθετα με ότι ισχύει στην Ελλάδα. Αυτή η κατάσταση οδηγεί τώρα χιλιάδες αποφοίτους από διάφορα τμήματα σε απόγνωση και διαμαρτυρίες.

Όπως αναφέρουν οι σπουδαστές:

  • Τα πτυχία των τμημάτων Γεωπονίας που ιδρύθηκαν το 2019 δεν περιλαμβάνονται στον κλάδο των Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
    Γεωπόνων, αφού απαιτείται το πρόσθετο προσόν της εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο δεν δέχεται τους αποφοίτους των νέων τμημάτων και η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί το πρόβλημα δεν έχει υπάρξει!
  • Το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν περιλαμβάνεται στην προκήρυξη στον κλάδο ΠΕ Βιολόγων, ενώ περιλαμβάνεται στον κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων. Δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη οι πρώτοι φοιτητές που εισήχθησαν το 2019, αλλά υπάρχουν οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ, που ήταν φοιτητές και είχαν το δικαίωμα με επιπλέον μαθήματα να πάρουνπτυχίο Γεωπόνου, όμως δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ούτε ως απόφοιτοι Γεωπονίας, αφού δεν εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο,
    ούτε στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Φυτικής Παραγωγής, αφού δεν έχουν πτυχίο ΤΕΙ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τμήματα Δασολογίας. Πλήρης παραλογισμός!
  • Αντίστοιχα, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί, Τοπογράφους των Πανεπιστημίων Δυτικής Αττικής, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχουν το ίδιο πρόβλημα! Ως πρόσθετο προσόν αναφέρεται στην προκήρυξη η άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού, που αποκτάται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η οποία βέβαια δεν δίνεται στους αποφοίτους αυτών των τμημάτων!

Τα τμήματα αυτής της κατηγορίας, δεν είναι μόνο όσα προαναφέρθηκαν, είναι δεκάδες. Σχετικά με το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η Ελληνική Λύση κατέθεσε ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (7496/19-9-2022). Απάντηση ως και σήμερα δεν υπάρχει. Αναπάντητη είναι επίσης και η 2 η ερώτηση της Ελληνικής Λύσης σχετικά με μη συμμετοχή των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) στον πρόσφατο διαγωνισμό ΑΣΕΠ (Αριθμός 2Γ/2022).

Σύμφωνα με σχετικό πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αλλά και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Ι.Ο.Β.Ε., ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων των πρότερων των Α.Ε.Ι. Τ. Τ. δομών (Τ.Ε.Ι.), από ιδρύσεώς τους έως και σήμερα, εκτιμάται άνω των 400.000. Ο αριθμός όσων σπουδάζουν ή αποφοίτησαν κατά τη διάρκεια της τριετίας από «πανεπιστημιοποιημένα» ΤΕΙ
υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τις 30.000. Πρόκειται προφανώς για οξύ κοινωνικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει σύντομα να δοθεί λύση. Αρκεί βέβαια να υπάρχει θέληση.

Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι για να βγει η κοινή υπουργική απόφαση (241205/2022 – ΦΕΚ 4124/Β/3-8-2022) που προβλέπεται από το άρθρο 66 του νόμου 4610/2019 για την αντιστοίχιση των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών, πέρασαν 3,5 χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει εξέλιξη, θέληση για τη λύση του προβλήματος, δυστυχώς, δεν υπάρχει. Και η κοροϊδία
συνεχίζεται.

Ασημακοπούλου Σοφία-Χάιδω
Βουλευτής Β΄ Πειραιώς

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares