Κυριακή , 16 Ιουνίου 2024

Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου: Ώρα να ενταχθούν Βουλγαρία και Ρουμανία στον χώρο Σένγκεν

Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου: Ώρα να ενταχθούν Βουλγαρία και Ρουμανία στον χώρο Σένγκεν

Να κινηθούν οι διαδικασίες, ώστε να επιτραπεί σε Βουλγαρία και Ρουμανία να ενταχθούν στο χώρο Σένγκεν έως το τέλος του 2022, με στόχο να καταργηθεί ο έλεγχος διαβατηρίων στα σύνορά τους με άλλες χώρες της ΕΕ στις αρχές του 2023, ζητά με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 547 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 43 αποχές, οι ευρωβουλευτές, αφού σημειώνουν ότι ο χώρος Σένγκεν είναι ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνουν το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα αποφασίσει να εντάξει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, παρόλο που και οι δύο χώρες πληρούν εδώ και καιρό τα σχετικά κριτήρια.

“Η διατήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα αποτελεί πηγή διακρίσεων και έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των μετακινούμενων εργαζομένων και των πολιτών”, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. “Εμποδίζοντας τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και την ελεύθερη ροή εμπορευμάτων από τους εμπορευματικούς λιμένες, βλάπτεται επίσης η ενιαία αγορά της ΕΕ”, συμπληρώνουν.

Σημειώνεται ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία έχουν ενταχθεί στο χώρο Σένγκεν, στον οποίον έχουν επίσης ενταχθεί τρίτες χώρες, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Οι ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει επανειλημμένα την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σένγκεν ήδη σε ψήφισμα τους από το 2018, επίσης, σε ψήφισμα του 2020 σχετικά με την κατάσταση στο χώρο Σένγκεν στο πλαίσιο της πανδημίας και σε σχετική έκθεση το 2021. Το σημερινό ψήφισμα ολοκληρώνει τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια στις 5 Οκτωβρίου 2022.

Η ένταξη των νέων χωρών στο Σένγκεν απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Η τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου δήλωσε ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει σχετικές συζητήσεις πριν από το τέλος του 2022.

Πηγή: capital.gr

Shares