Πέμπτη , 5 Αυγούστου 2021
Τελευταία Νέα

Ψηφιακή σύνταξη – e – ΕΦΚΑ: Ποιοι θα παίρνουν σύνταξη μέσα σε 24 ώρες…

e-ΕΦΚΑ – Ψηφιακή απονομή συντάξεων: Η ψηφιακή σύνταξη και ποιες κατηγορίες ετοιμάζεται να εντάξει το υπουργείο Εργασίας…

Ακόμη και εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, θα μπορέσουν να ενταχθούν στη διαδικασία ψηφιακής απονομής των συντάξεων, που ξεκινά πιλοτικά τον Ιούνιο για τις συντάξεις γήρατος των αγροτών και τις συντάξεις χηρείας μετά από θάνατο συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ σε δυο μήνες από σήμερα, το 40% των νέων αιτήσεων για συνταξιοδότηση θα απονέμεται ψηφιακά και μέσα σε μόνο λίγα δευτερόλεπτα ενώ, καθώς θα εξελίσσεται η διαδικασία στο τέλος του 2021 το 85% των νέων αιτημάτων θα ολοκληρώνεται αυτόματα.

Ολη η ψηφιακή διαδικασία σύμφωνα με τη διάταξη του υπουργείου Εργασίας, που είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου, ξεκίνησε από δύο «εύκολες» κατηγορίες, τις συντάξεις χηρείας σε περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου, και τις συντάξεις γήρατος τέως ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση.

Στο τέλος της διαδικασίας θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος ενώ αν διαπιστωθεί καταχώρηση ψευδών η παραπλανητικών στοιχείων θα αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται σύμφωνα με τη σχετική διάταξη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης είναι η εξής:

1. Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Για κάθε παροχή υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από τους ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43) όπως ισχύει.

2. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα κατά την αυθεντικοποίηση, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τη διόρθωση των προσωπικών τους στοιχείων στο Μητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ».

3. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται ανάλογα με το είδος του αιτήματος στην αίτηση και προχωρούν στην υποβολή της. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτή. Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις εφόσον απαιτούνται λαμβάνονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση από το Δικαιούχο.

4. Με την υποβολή της αίτησης, και για το σκοπό της κρίσης των αιτημάτων και τον έλεγχο της απονομής των παροχών είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ], του άρθρου 22 παρ.1 περ. α, και των άρθρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Στις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία, η απονομή της παροχής συνδέεται με συγγενικά πρόσωπα του αιτούντος, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα του ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος προκειμένου να διασταυρώσει τα απαραίτητα στοιχεία κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου απονομής των παροχών.

5. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να ζητηθεί από το δικαιούχο να προσέλθει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε περίπτωση αίτησης από δικαστικό συμπαραστάτη ή σε περίπτωση που εν γένει δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

protothema.gr

 

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares