Τρίτη , 4 Οκτωβρίου 2022
Τελευταία Νέα

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Με αρχαιολόγους και συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Δείτε τις θέσεις εργασίας:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 50150 Αιανή Κοζάνης, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Κοζάνης (τηλ. επικοινωνίας: 2461098801).

 

newsbomb.gr

 

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares