Η Μάια Σάντου χαιρετίζει την «ιστορική» απόφαση της ΕΕ.