Σάββατο , 13 Αυγούστου 2022
Τελευταία Νέα

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για τη δομή μεταναστών στη Λέρο, «κόβεται» στα Λουτρά Θερμοπυλών

5463998

Αναβλήθηκε για 6 μήνες η οριστική κρίση των δικαστών για την εγκατάσταση δομής στη Μαλακάσα του Δήμου Ωρωπού


Το πράσινο φως έδωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατασκευή δομής προσωρινής διαμονής παρανόμως εισερχομένων προσώπων στην Λέρο, ενώ ακύρωσε την κατασκευή δομής στην Λαμία και ανέβαλε για 6 μήνες την οριστική κρίση της για τη δομή στη Μαλακάσα του Ωρωπού.

Λέρος

Ειδικότερα, με την απόφαση 1286/2022 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, απερρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης χωροθέτησης και κατασκευής δομής στη θέση “Όρμος Λακκί” της νήσου Λέρου, προβλεπόμενης χωρητικότητας 1.940 φιλοξενουμένων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών.

Στην απόφαση για την Λέρο υπογραμμίζεται ότι «το Σύνταγμα δεν απαγορεύει την ίδρυση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και δομών σε ακριτικά νησιά, όπου ανακύπτει, εκ των πραγμάτων, ανάγκη πρόβλεψης χώρων όπου θα διεξαχθούν οι αναγκαίες διαδικασίες (ενημέρωσης, καταγραφής και ιατρικού ελέγχου, ταυτοποίησης, παραπομπής σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας κ.ο.κ.) και χώρων προσωρινής διαμονής των αλλοδαπών, κατόπιν στάθμισης των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που συνάπτονται με την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης των νησιών».

Λουτρά Θερμοπυλών

Παράλληλα, με την απόφαση 1285/2022 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης χωροθέτησης και κατασκευής δομής στη θέση “Λουτρά Θερμοπυλών” του Δήμου Λαμιέων, για την υποδοχή και προσωρινή διαμονή παρανόμως εισερχομένων προσώπων.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν στην απόφασή τους για την περιοχή της Λαμίας, ότι εφόσον για την εγκατάσταση της επίδικης νέας δομής απαιτείται η εκτέλεση επεμβάσεων στο έδαφος και στο περιβάλλον γενικά (εκσκαφές, διάνοιξη οδών, δημιουργία πρόσθετης υποδομής για σύνδεση με δίκτυα), το έργο δεν απαλλάσσεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Κατά συνέπεια κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ ότι είναι ακυρωτέα η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής της δομή στη θέση “Λουτρά Θερμοπυλών”, η οποία εκδόθηκε χωρίς να τηρηθεί προηγουμένως η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και παράλληλα έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης των προσφευγόντων.

Μαλακάσα Ωροπού

Τέλος, με την απόφαση 1287-8/2022 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναβλήθηκε η οριστική κρίση των δικαστών για την εγκατάσταση δομής στη Μαλακάσα του Δήμου Ωρωπού, σε τμήμα του Στρατοπέδου Γερακίνη, για την υποδοχή και προσωρινή διαμονή (φιλοξενία) 1.500 παρανόμως εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών.

Αναβλήθηκε η οριστική κρίση των συμβούλων Επικρατείας, καθώς ναι μεν μη νομίμως δεν είχε προηγηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της δομής, αλλά επειδή ήδη φιλοξενεί 935 αλλοδαπούς, κρίθηκε ότι πρέπει να χορηγηθεί στη διοίκηση προθεσμία 6 μηνών, προκειμένου να τηρήσει την οφειλόμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δομής στη Μαλακάσα.

Πηγή: Protothema.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares