Κυριακή , 14 Απριλίου 2024

Πόσο καφέ προτιμά ο Έλληνας;

Η κατανάλωση καφέ είναι μια ισχυρή́ νεοελληνική́ παράδοση, καθότι το 95% των Ελλήνων αγοράζουν καφέ. Περισσότεροι από́ 8 στους 10 που ρωτήθηκαν, πίνουν καφέ́ καθημερινά (84%), ενώ́ οι περισσότεροι από αυτούς που δεν πίνουν (66%), φροντίζουν να εφοδιάζουν με καφέ́ το νοικοκυριό́ τους. Το 50% των ερωτηθέντων θα καταναλώσουν πάνω από́ έναν καφέ́ την ημερά (συνηθώς 2 ή 3).

Για το 73% όσων πίνουν καφέ, η συνήθεια του καφέ́ είναι σταθερή και δεν υποκαθίσταται με την κατανάλωση άλλου ροφήματος όπως το τσάι ή το χαμομήλι. Η συνήθεια αυτή́, ειδικά́ εκτός σπιτιού́, δεν επηρεάστηκε ούτε από́ τις αλλαγές και τους περιορισμούς που έφερε η πανδημία στην καθημερινότητά́ μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 53% των ερωτηθέντων δεν έχει σκεφτεί́ ποτέ́ να κόψει τον καφέ́. Ωστόσο, ένα ποσοστό 17% θα το έκανε για λόγους υγείας, το 14% για οικονομικούς λόγους και ένα 13% επειδή ο καφές του προκαλεί αϋπνία.

Συν τοις άλλοις για το 38% εκείνων που πίνουν καφέ, ο περιορισμός της κατανάλωσής του στο σπίτι, στη δουλειά ή και εκτός σπιτιού, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για άλλα αίτια, θα σήμαινε αυτομάτως και τον περιορισμό των κοινωνικών τους συναναστροφών.

Ταυτότητα έρευνας
Τα παραπάνω προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα που διεξήγαγε η Κάπα Research για λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, σε δείγμα ερωτηθέντων με αντιπροσωπευτική αναλογία επί του συνολικού πληθυσμού, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023.

Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.003 ατόμων στις 13 περιφέρειες της χώρας στο διάστημα 17 έως και 24 Ιανουαρίου. Σε αυτήν συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 17 ετών και άνω. Η συλλογή των στοιχείων έγινε κατά 61% (611 άτομα) με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και κατά 39% (392 άτομα) με βάση ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω του ειδικά διαμορφωμένου online πάνελ της Κάπα Research.

Τα παραπάνω αφορούν ευρήματα του πρώτου μέρους της έρευνας με τίτλο «Το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή καφέ», τα οποία όπως προκύπτει, σχετίζονται με την συχνότητα της κατανάλωσης καφέ στην Ελλάδα, το πόσο συχνά αγοράζουμε καφέ στο σπίτι, την ποσότητα της κατανάλωσης και σειρά άλλων παραγόντων που καθορίζουν το τοπίο της ελληνικής αγοράς.

 

newsIT.gr

Shares