Τρίτη , 2 Μαρτίου 2021
Τελευταία Νέα

Πώς θα δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού – Διαδικασία για εργαζόμενους και εργοδότες…

Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τα νέα μέτρα. Σε ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση οι εργαζόμενοι. Με ΥΑ οι λεπτομέρειες…

Δημοσιεύθηκε η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με όλα τα νέα έκτακτα μέτρα λόγω κορονοιού ορισμένα εκ των οποίων είχαν προαναγγελθεί την Παρασκευή το απόγευμα από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταικούρα.

Ανάμεσα στα μέτρα και ο “μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων” για τους μισθωτούς που δουλεύουν σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Στην ΠΝΠ γίνεται αναφορά στην λεγόμενη και “αποζημίωση ειδικού σκοπού” χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος της και οι λεπτομέρειες καθώς αυτό θα εξειδικευτεί με υπουργική απόφαση. Επίσης γίνεται λόγος για “ασφαλιστική κάλυψη, έκτακτα επιδόματα και επιταγές κατάρτισης”.

Προσοχή, από τον μηχανισμό στήριξης με ρητή διάταξη εξαιρούνται:

-όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως
-όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια
-όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
-οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Για να λάβουν οι εργαζόμενοι την οικονομική στήριξη θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως αναφέρεται, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις – εργοδότες που κλείνουν με κρατική εντολή, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο υπουργείο Εργασίας. Προφανώς η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα θα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί τα επόμενα 24ωρα. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.

Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Στην ίδια ΠΝΠ υπάρχουν σωρεία άλλων διατάξεων όπως :

Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης και συγκεκριμένα :

-αναστέλλονται οι διατάξεις για το ωράριο τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, για ένα μήνα αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών) και των οργανωμένων αγορών τροφίμων.

-επίσης ανακαλείαι η απόφαση περί αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων των κατηγοριών της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Τα εν λόγω καταστήματα θα αναστέλλουν την λειτουργία τους μόνο με αίτημα της επιχείρησης, το οποίο συνοδεύεται από:

α) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της περί απολύμανσης στο τελούν υπό αναστολή κατάστημα από ειδικά πιστοποιημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία και

β) απόδειξη παροχής υπηρεσιών της ως άνω εταιρείας απολύμανσης.

γ) Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές) και των οργανωμένων αγορών τροφίμων, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής.

δ) Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ’ οίκον ή παράδοσης στο κατάστημα (delivery και take away), χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

Επίσης δημιουργείται υποχρέωση ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα αποθέματα σε :

α) χειρουργικές μάσκες,

β) αντισηπτικά διαλύματα και

γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.

Πρόκειται για έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής και την υποχρέωση έχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας
Προβλέπονται επισης υψηλά πρόστιμα για την μη συμμόρφωση με την υποχρεώση αυτή καθως και η έκδοση υπ. απόφαση για τον καθορισμών λοιπών λεπτομεριεών.

Σε άλλες διατάξεις :

1. Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Με απόφαση του υπουργού υγείας θα επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.

Στο ίδιο άρθο ορίζεται η αποζημείωση ότι με απόφαησ θα καθοριστεί εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων για τα αγαθά που θα επιτάσσονται.

2. Απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού.

3. Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας [Αρθρο ενδέκατο]

4. Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους [Αρθρο δωδέκατο.]

5. Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού

6. Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων. Επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κινδυνος διασποράς του COVID-19 και μέχρι έξι μήνες από την δημοσείευση της ΠΝΠ. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

7. Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

8. Προβλέπεται η έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων.

9. Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 29.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 30 Απριλίου ή μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Α.Α.Δ.Ε.

10.Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων. Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό.

11. Απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

ethnos.gr/Γ. Φώσκολος

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares