Σάββατο , 25 Ιανουαρίου 2020
Τελευταία Νέα

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ! Χρηματοδοτούν τη ΔΙΑΜΟΝΗ των ΛΑΘΡΟ-ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ σε ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ…. (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Πλήρως επαληθεύεται ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ως προς τις καταγγελίες του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί πολλαπλώς επί της ουσίας τους λαθροεισβολείς στη χώρα μας!

Η επιβεβαίωση ήρθε έπειτα από την σχετική ερώτησή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αφορμή τη φιλοξενία σε εννέα υπερπολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, πλησίον του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας Γρεβενών, περίπου 700 λαθρομεταναστών διαφόρων εθνικοτήτων.

Στην απάντησή του ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί αφ’ ενός το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης- ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες μίσθωσης των υπερπολυτελών ξενοδοχείων, αφ΄ ετέρου δε την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ- ώστε να τους χορηγηθεί οικονομικό βοήθημα.

Όταν η Ευρώπη πληρώνει τα έξοδα των λαθροεισβολέων, πώς μετά η Κυβέρνηση στηρίζεται σε αυτήν για την διακοπή των ανεξέλεγκτων ροών στη χώρα μας; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιμένει! Τα χρήματα της Ε.Ε πρέπει να πηγαίνουν στους Έλληνες πολίτες και όχι τους Λαθροεισβολείς!

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 21-08-2019 με αριθμό 335 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Υποδοχής και Ασύλου και η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το
ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με απόλυτο σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 17 του ν. 4375/2016
(Φ.Ε.Κ. Α’ – 51), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «με απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη εγκατάσταση για τη
διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να
δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώνονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα,
αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για το σκοπό αυτόν», ενώ «με κοινή απόφαση του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται
να ανατίθεται η δημιουργία, μίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, διαχείριση, εποπτεία ή
παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων, σε άλλους φορείς του
Δημοσίου ή Διεθνείς Οργανισμούς ή Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών».
Όσον αφορά δε στα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι ερώτηση, σημειώνεται ότι, στην
ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, οι ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν μισθωθεί στο πλαίσιο
της προαναφερόμενης διαδικασίας ανέρχονται σε εννέα (9), ενώ υπεύθυνος φορέας
διαχείρισης της λειτουργίας των εν λόγω ξενοδοχείων είναι ο Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης, ο οποίος χρηματοδοτείται, για το σκοπό αυτό, απευθείας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Directorate-General for Migration and Home Affairs – DG HOME).
Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι φιλοξενούμενοι, ως αιτούντες διεθνή προστασία,
λαμβάνουν, για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσής τους –συμπεριλαμβανομένης
της διατροφής τους–, οικονομικό βοήθημα, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA
(cash assistance), που υλοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, με απευθείας χρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME), ενώ οι όροι υλοποίησης του εν λόγω
προγράμματος καθώς και τα αναλογούντα σε κάθε επιλέξιμο νοικοκυριό ποσά, ορίζονται
στην υπ’ αριθ. 6382/19 από 22-02-2019 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ – 853).
Διευκρινίζεται ότι, στους ως άνω επωφελούμενους δεν παρέχεται υπηρεσία τροφοδοσίας
(catering).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡYΣΟΧΟΪΔΗΣ

 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares