Πέμπτη , 11 Αυγούστου 2022
Τελευταία Νέα

Παιδεία: Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες κάθε σύγχρονου κράτους

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες κάθε σύγχρονου κράτους είναι εκείνος που αφορά το κομμάτι της παιδείας…

Απόλυτος στόχος πρέπει να είναι η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους.

Όμως τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας βρίσκεται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.

Τα τελευταία χρόνια είμαστε σταθερά κάτω από τους Ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους μέσους όρους και σε σχέση με το ΑΕΠ αλλά και σε σχέση με το σύνολο των δαπανών του κράτους ( Εκθεση ΙΟΒΕ 2019    σ. 42-43, 2000 ως 2016). Ειδικότερα στην έρευνα του ΟΟΣΑ για το 2017,  είμαστε τελευταίοι όσον αφορά στο ποσοστό για την παιδεία σε σχέση με τα συνολικά έξοδα της κυβέρνησης. Οι δημόσιες δαπάνες στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευση (πρωτοβάθμια έως τριτοβάθμια) ως ποσοστό επί των συνολικών κρατικών δαπανών ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 11% μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 7%, σημαντικά κατώτερο του μέσου όρου.

Εκτός από την ελλιπή χρηματοδότηση ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι συνεχής εναλλαγή των εφαρμοστικών πολιτικών. Αν πάρουμε ως παράδειγμα τις διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια από το 1964 που ξεκίνησαν έως σήμερα θα διαπιστώσουμε ότι μέσα σε αυτά τα 56 χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο υπάρχει μία νομοθετική ρύθμιση για το θέμα.

Η σημερινή υπουργός παιδείας το 2018 ως τομεάρχης της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωνε ότι «το ράβε-ξήλωνε στην παιδεία δεν έχει τέλος». Όμως και η ίδια συνέχισε σε αυτή την τακτική άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της.

Επειδή όμως αυτή η κατάσταση υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα  αποτυπώνεται στις έρευνες του ΟΟΣΑ (PISA 2018 και PISA 2015) η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ προτείνει εκτός από την αύξηση των δαπανών για την παιδεία του ποσοστού σε σχέση με το ΑΕΠ, τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον καταρτισμό ενός 12ετούς προγράμματος εκπαίδευσης, το
οποίο θα εφαρμόζει απαρέγκλιτα οποιοσδήποτε πολιτικός ή κομματικός σχηματισμός έχει την εξουσία.

Βασική επιδίωξη αυτής της Επιτροπής θα είναι η σύσταση ενός Κορμού Αλλαγών και Μεταρρυθμίσεων που θα έχουν ως στόχο την ανασύσταση και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Με αυτό το στόχο, θα κληθούν να συμμετάσχουν στην επιτροπή και Ειδικοί Επιστήμονες (όπως γλωσσολόγοι) για να συνδράμουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στο έργο της Επιτροπής.

Εμείς στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκπαίδευση μπορεί ξεκάθαρα να αποτελέσει πραγματική μηχανή ανάπτυξης.
Να συνδέεται με την οικονομία και την κοινωνία. Η έρευνα, η καινοτομία και η γνώση μπορούν να καθορίσουν, όχι μόνο τις ζωές
μας, αλλά και να ορίσουν την κατεύθυνσή μας προς το μέλλον.

Γκιμίσης Βασίλης

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares