Πέμπτη , 27 Ιούνιος 2019
Τελευταία Νέα

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…

Χρειάζονται αυξημένα προσόντα και ικανότητες ενός Δημάρχου για να πετύχει
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στιβαρή διοίκηση, με αξιοκρατία, εντιμότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Κηφισιά, 8 Ιανουαρίου 2019
Γράφει ο Νίκος Αναγνωστάτος

Εν όψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών τον προσεχή Μάιο, σκόπιμο και χρήσιμο κρίνεται να ασχοληθώ σήμερα με το ρόλο και την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μιας και εγώ διεκδικώ τον Δήμο Κηφισιάς και με πολύ λίγα λόγια να εξηγήσω το λόγο. Έχω υπηρετήσει ανιδιοτελώς και ανεπίληπτα τον Δήμο Κηφισιάς ως Δημοτικός Σύμβουλος επί δώδεκα συναπτά χρόνια και από όλα τα αξιώματα και τις αρμοδιότητες, με επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Επειδή διαχρονικά, επιτρέψτε μου, ο Δήμος Κηφισιάς δεν έτυχε των υπηρεσιών και φροντίδων που έχει ανάγκη και χρειάζεται για να αναδείξει την ομορφιά και το μεγαλείο της, με προέτρεψαν εκείνοι που γνωρίζουν τις δυνατότητές μου, να διεκδικήσω την Δημαρχία στις επόμενες δημοτικές εκλογές και έτσι αποφάσισα με καθαρή συνείδηση να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, με ανιδιοτέλεια, με ήθος, εντιμότητα και διαφάνεια, περιστοιχιζόμενος από νέα, άφθαρτα και αξιόλογα πρόσωπα, για να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας που είναι κυρίως η αναμόρφωση της ευρύτερης Κηφισιάς. Ασφαλώς δεν μου επιτρέπεται να αναγγείλω εδώ το πρόγραμμά μας, αλλά να σκιαγραφήσουμε τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αδρές γραμμές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια έχει εμπλουτιστεί με πολλές αρμοδιότητες, κάτι που καθιστά την αποτελεσματική διοίκηση ενός δήμου και δη αρκετά μεγάλου ως είναι ο ευρύτερος δήμος Κηφισιάς, αρκετά δύσκολη ώστε να απαιτούνται τα αυξημένα προσόντα, γνώσεις και εμπειρία που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμφισβήτητα ασκεί εξουσία, ενδυναμωμένη με τον εμπλουτισμό των αρμοδιοτήτων της, άρα παράγει πολιτική. Η πολιτική αυτή κατά συνέπεια πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες  ιδεολογικές και προγραμματικές αρχές, γιατί αλλιώς θα είναι περιστασιακή και αλλοπρόσαλλη. Τούτο απαιτεί, πέραν της αποτελεσματικής διοίκησης και διαχείρισης μιας μεγάλης επιχείρησης, όπως είναι ο Δήμος, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί επιτυχώς και η πολιτική πλευρά της διοίκησης. Τούτο συνεπάγεται ότι ο Δήμαρχος οφείλει να έχει επί πλέον και πολιτική παιδεία και εμπειρία, η οποία πολλές φορές υπερτερεί σε σημασία των άλλων προσόντων.

Όπως τα πολιτικά κόμματα, έχουν κεντρικό σκοπό και ρόλο την ευημερία των πολιτών μέσα από την ασκούμενη πολιτική τους, θεωρητικά τουλάχιστον, έτσι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δια του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, ασκεί πολιτική για το καλό της πόλης και την ευημερία των δημοτών. Τούτο επιτυγχάνεται με έναν σωστό προγραμματισμό και αποτελεσματική εκτέλεση του. Είναι επομένως επόμενο τα πολιτικά κόμματα να ενδιαφέρονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να «μετράνε» τους «δικούς» τους Δημάρχους για πολιτικά και κομματικά οφέλη. Τα εισαγωγικά έχουν την έννοια ότι θα μπορούσαν να λείπουν αν τα εν λόγω κόμματα έκαναν το «μέτρημα» μέσα από υγιείς και ειλικρινείς διαθέσεις, προθέσεις και αποφάσεις. Αν δηλαδή με το σκεπτικό τους αποσκοπούσε στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των δημοτών και της φροντίδας, εμφάνισης και επίλυσης των προβλημάτων της πόλης.

Σε μια τέτοια θετική προσέγγιση της αξίας και σημασίας των πολιτικών κομμάτων για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, αξίζει να την σχολιάσουμε και να της δώσουμε τις σωστές διαστάσεις  και τα οφέλη για την τοπική κοινωνία. Είναι λοιπόν αδήριτη ανάγκη τα κόμματα να επιλέγουν το πλέον ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για Δήμαρχο,  έτσι ώστε να ωφεληθούν όλοι οι δημότες, ανεξαρτήτως αν ψήφισαν ή όχι τον εκλεγέντα Δήμαρχο και ασχέτως αν ανήκουν ή όχι στο κόμμα που επέλεξε τον Δήμαρχο. Άλλωστε το κάθε κόμμα αυτό επαγγέλλεται αν εκλεγεί κυβέρνηση. Ο Δήμαρχος έχει μια μοναδικότητα έναντι άλλων μορφών εξουσίας, την αμεσότητα με τον πολίτη που του παρέχει δυνατότητα άμεσης πειθούς στην πράξη. Αυτός είναι ένας επί πλέον λόγος για τον οποίον τα κόμματα είναι υποχρεωμένα να αλλάξουν τακτική και να καθορίσουν διαδικασίες επιλογής του πλέον κατάλληλου προσώπου για υποψήφιο Δήμαρχο.

Με πλήρη επίγνωση αυτών που γράφω, θα προχωρήσω ένα ακόμη βήμα ως προς το ρόλο του κόμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οφείλει να συγκροτήσει ειδική υπηρεσία στο κόμμα από ικανούς και ενημερωμένους επιστήμονες, για να παρακολουθούν την πορεία και τα έργα του κάθε Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τη δική του υπόδειξη ή στήριξη, έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι λειτουργεί και ενεργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πάντοτε υπέρ των κατοίκων, και να επεμβαίνει διορθωτικά αν κρίνει ότι ο Δήμαρχος ξέφυγε από τα ορθά και αποτελεσματικά του καθήκοντα, πάντοτε υπέρ των κατοίκων ασφαλώς. Με δεδομένο ότι ο κάθε Δήμαρχος πολλές φορές δεν γνωρίζει όλες τι διατάξεις και τους νόμους που διέπουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα μπορούσε να απευθύνεται στην υπηρεσία αυτή του κόμματος για ενημέρωση, πάντοτε για τα καλύτερα αποτελέσματα για τους κατοίκους και ποτέ για κομματικούς λόγους, όπως και ουδέποτε κομματική παρέμβαση που ξεφεύγει του νόμου και της ηθικής!

Επειδή φοβάμαι ότι όλα τα πιο πάνω είναι terra ingognita για τα περισσότερα κόμματα, έστω και αν αποφασίσουν να τα ακολουθήσουν, θα περάσει πολύς χρόνος, ένας από τους χρήσιμους όσο και αναγκαίους λόγους που γράφονται οι γραμμές αυτές, είναι να προβληματίσω, αν όχι να ταρακουνήσω τα κόμματα, να προβληματιστούν και να μελετήσουν εποικοδομητικά τις ποιο πάνω σκέψεις, οι οποίες ασφαλώς πάντοτε επιδέχονται διορθώσεις, βελτιώσεις και ολοκλήρωσης για να μπορέσουν να εφαρμοστούν στην πράξη! Αν τα κόμματα αποδειχθούν έντιμα και ειλικρινή στην προσπάθειά μιας ορθολογικής και αποτελεσματικής επιλογής υποψηφίων Δημάρχων, να είναι βέβαια ότι ο κόσμος θα τα επικροτήσει και θα τα επιδοκιμάσει και τούτο θα αποβεί προς όφελος όλων, τόσο των δημοτών, όσο και των κομμάτων. Άρα η έννοια του ανεξάρτητου είναι κενή περιεχομένου και με βεβαιότητα αποτυχημένου ως Δημάρχου. Η εσχάτη πλάνη θα είναι χείρων της πρώτης, αν ένα κόμμα στηρίζει έναν αποδεδειγμένα αποτυχημένο Δήμαρχο, διότι έστω και αν επανεκλεγεί, θα είναι ξανά, αποτυχημένος, αν η αποτυχία του οφείλεται σε εγγενή αίτια, σύμφυτα με την ιδιοσυγκρασία του.

Επειδή όπως ομολόγησα από την αρχή, ότι θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος της ευρύτερης Κηφισιάς, έχοντας μια δωδεκαετή ανιδιοτελή, αψεγάδιαστη και παραγωγική θητεία στο Δήμο Κηφισιάς,  θέλω να δηλώσω δια του σημειώματος τούτου, ότι όλα τα πιο πάνω τα έχω κάνει πράξη, όσον αφορά τα όποια καθήκοντα ενός Δημοτικού Συμβούλου που ανέλαβα επιτυχώς, μέσα από όλα τα αξιώματα. Στα πλαίσια αυτού του άρθρου δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ευρείες αναφορές στο πρόγραμμά μας, μόνο επιγραμματικά θα αναφέρω ότι με την δική μου Δημαρχεία, ένας νέος άνεμος δημιουργίας και αξιοπιστίας  θα πνεύσει, με ήθος, εντιμότητα και διαφάνεια, και θα καθιερωθεί μια φιλική σχέση και επικοινωνία με τους δημότες, έτσι ώστε να αισθάνεται ότι συμμετέχουν και συνδιοικούν με την Δημοτική Αρχή, με αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση, ωσάν μια μεγάλη οικογένεια. Είθε!

Νίκος Αναγνωστάτος                                              

e-mail: nanagnostatos@gmail.com

Thiakos.blogspot.com.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares