Σάββατο , 8 Αυγούστου 2020
Τελευταία Νέα

Μείωση εισφορών για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης-Τι αλλάζει στις ΑΠΔ…

Μείωση εισφορών για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης-Τι αλλάζει στις ΑΠΔ...

Μειώνεται το ασφάλιστρο του κλάδου ανεργίας κατά 0,75 ποσοστιαίας μονάδας, ενώ η μείωση επιμερίζεται μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη (0,27 και 0,48 αντίστοιχα)…

Λήγει σήμερα η παράταση που είχε δοθεί για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μηνός Μαΐου 2020, ενώ από χθες 8 Ιουλίου υποβάλλονται οι ΑΠΔ μηνός Ιουνίου 2020 με τους νέους μειωμένους συντελεστές ασφάλισης για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης.

Οι ΑΠΔ Ιουνίου υποβάλλονται έως τις 31 Ιουλίου.

Χθες, ο διοικητής του ΕΦΚΑ Χρίστος Χάλαρης, κοινοποίησε τη σχετική εγκύκλιο με ους νέους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης, οι οποίοι πλέον διαφοροποιούνται σε σχέση με το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων, αν πρόκειται δηλαδή για πλήρη ή για μερική και εκ περιτροπής απασχόληση.

Οι νέοι Κωδικοί ισχύουν από 1ης Ιουνίου, καθώς από τότε ισχύουν τα νέα μειωμένα κατά 0,90 ποσοστιαίας μονάδας ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών για τους μισθωτούς πλήρους ωραρίου.

Πιο συγκεκριμένα, μειώνεται το ασφάλιστρο του κλάδου ανεργίας κατά 0,75 ποσοστιαίας μονάδας, ενώ η μείωση επιμερίζεται μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη (0,27 και 0,48 αντίστοιχα).

Το συνολικό ασφάλιστρο υπερ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται σε 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο. Η εισφορά 1% υπέρ τ.ΟΕΚ μειώνεται κατά 0,15 μονάδα και διαμορφώνεται σε 0,85%.

Η μείωση έχει ενσωματωθεί στους χρησιμοποιούμενους μέχρι 31/5/2020 Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης, οι οποίοι μετονομάζονται σε «Κ.Π.Κ. Πλήρους Απασχόλησης».

insider.gr/Αγγελική Μαρίνου

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares