Τετάρτη , 5 Οκτωβρίου 2022
Τελευταία Νέα

Μικρότερη της αναμενόμενης, η μείωση πληθυσμού την τελευταία δεκαετία

Τα προσφάτως ανακοινωθέντα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2021 επιβεβαιώνουν τη μείωση του πληθυσμού στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας που σημαδεύτηκε από την οικονομική, την «προσφυγική» και την επιδημιολογική κρίση.


Η μείωση αυτή (-384 χιλ. δηλαδή -3,55%) είναι μικρότερη της αναμενόμενης (-485 χιλ., μια εκτίμηση βάσει του φυσικού και του μεταναστευτικού ισοζυγίου), τονίζουν οι καθηγητές Βύρων Κοτζαμάνης και Βασίλης Παππάς του προγράμματος DIRAP («Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα») χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ).

Η εξαγωγή όμως συμπερασμάτων με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα σε χαμηλότερα του εθνικού, επίπεδα, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το σφάλμα κάλυψης διαφέρει πιθανότατα από το αντίστοιχο του 2011. Τα ποσοστά μεταβολής του πληθυσμού στα επίπεδα αυτά επηρεάζονται αναπόφευκτα από τo γεγονός αυτό (όπως επηρεάζονται σε κάποιους Δήμους και από το διαφοροποιημένο στις δυο τελευταίες απογραφές ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν ως μόνιμη κατοικία Δήμο διαφορετικό από αυτόν της μόνιμης διαμονής τους).

Έτσι, ενώ πιθανότατα οι καταγραφείσες τάσεις σε επίπεδο μεγάλων Περιφερειών και Π.Ε. δεν αφίστανται σημαντικά της πραγματικότητας, δεν ισχύει κατ’ ανάγκη το ίδιο στις μικρές Π.Ε και, κυρίως, στους Δήμους, όπως προκύπτει από μια πρώτη ανάλυση των μεταβολών στο επίπεδο αυτό ανάμεσα στο 2011 και το 2021 λαμβάνοντας υπόψη και τα Φυσικά τους Ισοζυγία.

Σύμφωνα με το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Π.Θ. ενώ πιθανότατα οι καταγραφείσες τάσεις σε επίπεδο μεγάλων Περιφερειών και Π.Ε. δεν αφίστανται σημαντικά της πραγματικότητας, δεν ισχύει κατ’ ανάγκη το ίδιο στις μικρές Π.Ε και, κυρίως, στους Δήμους, όπως προκύπτει από μια πρώτη ανάλυση των μεταβολών στο επίπεδο αυτό ανάμεσα στο 2011 και το 2021 λαμβάνοντας υπόψη και τα Φυσικά τους Ισοζυγία.

«Από την πρώτη ανάλυση των προσωρινών αποτελεσμάτων διαπιστώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις από τον εθνικό μέσο όρο (μείωση του πληθυσμού κατά 3,5%) σε διοικητικά επίπεδα χαμηλότερα των 13 Περιφερειών. Έτσι, με βάση πάντοτε τα δεδομένα αυτά, 13 μόνον Π.Ε. αύξησαν τον πληθυσμό τους και 61 είχαν μείωση, με την μέγιστη αύξηση να καταγράφεται στην Π.Ε Κω (+10,5%), και την μέγιστη μείωση στην Π.Ε. Γρεβενών (-16%). Οφείλουμε όμως ταυτόχρονα να σημειώσουμε λαμβάνοντάς υπόψη και τα αναφερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο ότι τα μικρά ποσοστά μεταβολής (θετικά ή αρνητικά, από -1,5,0 έως +1,5 %) σε 14 Π.Ε (μια σχεδόν στις 5) αφήνουν να διαφανεί μια σχετική σταθερότητα του πληθυσμού τους», επισημαίνεται στην πρώτη ανάλυση.

Πηγή: magnesianews.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares