Σάββατο , 20 Απριλίου 2024

Μειώνονται οι προμήθειες τραπεζών στα ΑΤΜ – Τι αλλάζει στις χρεώσεις

Χαμηλότερες χρεώσεις έως και 1 ευρώ για αναλήψεις από τράπεζες

Μειώσεις χρεώσεων φέρνει νέα απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που βρήκε τις τράπεζες να έχουν υποπέσει σε σημαντικές παραβάσεις υπερχρεώνοντας όσους έκαναν ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.

«Μη συμφωνείτε μεταξύ σας τις χρεώσεις, μην εμποδίζετε τον ανταγωνισμό και ρίξτε τις τιμές», λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις τράπεζες και τους έριξε πρόστιμο 42 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 838/2023 ομόφωνη απόφασή της, αποδέχθηκε τη συμβιβαστική πρόταση των τραπεζών και τους επέβαλε μειωμένα πρόστιμα, συνολικού ύψους 41.756.180,10 ευρώ. Η απόφαση αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Eurobank, την Attica Bank και την Ελληνική Ενωση Τραπεζών. Η Επιτροπή, επέβαλε στις εμπλεκόμενες τράπεζες ως μέτρο συμπεριφοράς, τη μείωση της προμήθειας που εφαρμόζεται στις συναλλαγές ανάληψης μετρητών από ATM με τη χρήση καρτών που έχουν εκδοθεί από άλλα ιδρύματα («off-us» αναλήψεις), λαμβάνοντας υπόψη κοστολογικές μελέτες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

 

Πρόγραμμα συμμόρφωσης
Επίσης, αποδέχθηκε την πρόταση της ΕΕΤ για εφαρμογή, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της Απόφασης Διευθέτησης, εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται η επικαιροποίηση της υπάρχουσας Πολιτικής Ελεύθερου Ανταγωνισμού, η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση ως προς θέματα του ελεύθερου ανταγωνισμού των στελεχών της ΕΕΤ και των μελών των Επιτροπών αυτής, η εσωτερική ανά εξάμηνο αξιολόγηση, η έγκαιρη λήψη γνωμοδοτικών τοποθετήσεων ειδικών του χώρου, η θεσμοθετημένη ανταλλαγή σχετικών απόψεων με αντίστοιχες αλλοδαπές ενώσεις και η ένταξη ειδικής ενότητας στον ετήσιο απολογισμό, η οποία θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής.

Μετά τη συμφωνία με τις τράπεζες, τα πρόστιμα που βγαίνουν ανάλογα με το σχετικό κύκλο εργασιών, είναι ως εξής:

* Τράπεζα Πειραιώς: 12.993.482,86 ευρώ

* Εθνική Τράπεζα: 9.978.799,18 ευρώ

* Alpha Bank: 9.110.682,91 ευρώ

* Eurobank: 7.976.790,63 ευρώ

* Attica Bank: 143.181,65 ευρώ

* ΕΕΤ: 1.553.242,87 ευρώ

Οι μειώσεις
Με την απόφαση αυτή, οι τράπεζες υποχρεώνονται να μειώσουν τις χρεώσεις DAF από την Πρωτοχρονιά. Αφορά τη χρέωση για κάθε συναλλαγή ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ με τη χρήση καρτών που έχουν εκδοθεί από άλλα ιδρύματα. Οι νέες χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

* Τράπεζα Πειραιώς: έως το ύψος των 2,00 ευρώ, από το ισχύον ποσό των 3,00 ευρώ,

* Εθνική Τράπεζα: έως το ύψος των 1,90 ευρώ, από το ισχύον ποσό των 2,60 ευρώ,

* Alpha Bank: έως το ύψος των 1,80 ευρώ, από το ισχύον ποσό των 2,50 ευρώ,

* Eurobank: έως το ύψος των 1,80 ευρώ , από το ισχύον ποσό των 2,50 ευρώ,

* Attica Bank: έως το ύψος των 1,50 ευρώ, από το ισχύον ποσό των 2,00 ευρώ.

Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κρατήσουν τις νέες χαμηλότερες χρεώσεις για τρία χρόνια από την εφαρμογή του μέτρου, με ρήτρα επανεξέτασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού έως δύο επιπλέον έτη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσουν τις χαμηλές τιμές έως την Πρωτοχρονιά του 2027 που μπορεί να επεκταθεί έως και το 2029.

 

newsbomb.gr

 

Shares