Σάββατο , 31 Οκτωβρίου 2020
Τελευταία Νέα

Μάσκες στα σχολεία: Έρευνα από το European Centre for Disease Prevention and Control για την διασπορά [ΕΓΓΡΑΦΑ]

Μάσκες στα σχολεία: Έρευνα από το European Centre for Disease Prevention and Control για την διασπορά [ΕΓΓΡΑΦΑ]

Δείτε τι λέει το European Centre for Disease Prevention and Control, στην Stockholm, 2020, αναφορικά με τη διασπορά της Νόσου στα σχολεία! Σας επισυνάπτουμε ολόκληρη την έρευνα!

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΩ COVID-19-schools-transmission-August 2020

ΣΥΜΠΑΡΑΣΜΑΤΑ

 Ένα μικρό ποσοστό (<5%) των συνολικών περιπτώσεων COVID-19 που αναφέρθηκαν στην ΕΕ / τον ΕΟΧ και το ΗΒ είναι μεταξύ
παιδιά (ηλικίας 18 ετών και κάτω). Όταν διαγιγνώσκονται με COVID-19, τα παιδιά είναι πολύ λιγότερα
πιθανό να νοσηλευτουν ή να έχουν θανατηφόρα αποτελέσματα από τους ενήλικες.
 Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να έχουν ήπια ή ασυμπτωματική λοίμωξη, πράγμα που σημαίνει ότι η λοίμωξη μπορεί να πάει
μη εντοπίσημη ή διαγνωσιμη
 Όταν είναι συμπτωματικά, τα παιδιά ρίχνουν τον ιό σε παρόμοιες ποσότητες με τους ενήλικες και μπορούν να μολύνουν άλλους σε παρόμοιο
τρόπο για ενήλικες. Είναι άγνωστο πόσο μολυσματικά παιδιά είναι ασυμπτωματικά.
 Ενώ έχουν τεκμηριωθεί πολύ λίγα σημαντικά κρούσματα COVID-19 στα σχολεία, συμβαίνουν,
και μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί λόγω της σχετικής έλλειψης συμπτωμάτων στα παιδιά.
 Σε γενικές γραμμές, η πλειονότητα των χωρών αναφέρουν ελαφρώς χαμηλότερη οροεπιπολαστικότητα στα παιδιά από ό, τι στους ενήλικες
ομάδες, ωστόσο αυτές οι διαφορές είναι μικρές και αβέβαιες. Πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένες μελέτες
εκτελείται με έμφαση στα παιδιά για καλύτερη κατανόηση της λοίμωξης και της δυναμικής των αντισωμάτων.
 Οι έρευνες για περιπτώσεις που εντοπίστηκαν στο σχολικό περιβάλλον υποδηλώνουν ότι η μετάδοση από παιδί σε παιδί είναι στα σχολεία
όχι συχνή και όχι η κύρια αιτία της λοίμωξης SARS-CoV-2 σε παιδιά των οποίων η έναρξη της λοίμωξης
συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία φοιτούν στο σχολείο, ιδίως στα προσχολικά και δημοτικά
σχολεία
 Εάν εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα φυσικής απόστασης και υγιεινής, τα σχολεία είναι απίθανο να είναι περισσότερο
αποτελεσματικά περιβάλλοντα διάδοσης από άλλα επαγγελματικά ή ψυχαγωγικά περιβάλλοντα με παρόμοιες πυκνότητες
Ανθρωποι.
Υπάρχουν αντικρουόμενα δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο του κλεισίματος / ανοίγματος του σχολείου στην κοινότητα
επίπεδα μετάδοσης, αν και τα στοιχεία από την ανίχνευση επαφών στα σχολεία, και τα δεδομένα παρατήρησης από
Ορισμένες χώρες της ΕΕ υποδηλώνουν ότι το άνοιγμα των σχολείων δεν έχει συσχετιστεί με σημαντικά
αυξήσεις στην κοινοτική μετάδοση.
 Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το κλείσιμο της παιδικής μέριμνας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι απίθανο
να είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο ελέγχου για την κοινοτική μετάδοση του COVID-19 και τέτοιων κλεισίματος
είναι απίθανο να παρέχει σημαντική πρόσθετη προστασία της υγείας των παιδιών, καθώς τα περισσότερα αναπτύσσουν α
πολύ ήπια μορφή COVID-19, εάν υπάρχει.
 Οι αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα ελέγχου στα σχολεία και το κλείσιμο / το άνοιγμα του σχολείου πρέπει να είναι συνεπείς με
αποφάσεις σχετικά με άλλα μέτρα φυσικής απόστασης και αντιμετώπισης της δημόσιας υγείας εντός της κοινότητας.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares