Τετάρτη , 17 Αυγούστου 2022
Τελευταία Νέα

Κύπρος: Τι αλλάζει στην απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών από 1/8

Νέα ρύθμιση για την απασχόληση υπηκόων Τρίτων Χωρών από 1η Αυγούστου ανακοίνωσε το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου.

Συγκεκριμένα και για σκοπούς ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των εργοδοτριών / εργοδοτών που υποβάλλουν αιτήματα για εξασφάλιση άδειας για απασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών, τίθεται σε ισχύ από 1η Αυγούστου 2022 η ακόλουθη νέα ρύθμιση:

Αιτήσεις που παραλαμβάνονται για σκοπούς απασχόλησης υπηκόων Τρίτων Χωρών, οι οποίες κατά το στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων και της πληρότητάς τους διαπιστώνεται ότι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την υφιστάμενη Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού στην Κύπρο, δηλαδή δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες ή / και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα / πιστοποιητικά, τα οποία αναγράφονται στο έντυπο Αίτησης για Εργοδότηση Αλλοδαπών ή / και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, θα χαρακτηρίζονται ως απορριπτέες και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Σε κάθε περίπτωση μη αποδεκτής αίτησης, ο εργοδότης θα ενημερώνεται άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή όπου δεν είναι εφικτό μέσω κανονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα του γνωστοποιούνται και οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.

Αιτήσεις που θα απορρίπτονται θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου, κατάλληλα συμπληρωμένες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση και η διεύθυνση αλληλογραφίας του συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο της αίτησης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται στην αίτηση.

Πηγή: newsbomb.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares