Πέμπτη , 23 Μαρτίου 2023

Κομισιόν: Με μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας θα «αντιμετωπίσει» τις ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ!

Κατά πως λέει, σε απάντηση της προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή Στέλιο Κιμπουρόπουλο, η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου, η πρόκληση των ελλείψεων φαρμάκων έχει αναγνωριστεί στη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη .

Διαβεβαιώνει δε ότι, κατά τις προσεχείς εβδομάδες, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων και την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων, με βάση τα πορίσματα του «διαρθρωμένου διαλόγου για την ασφάλεια του εφοδιασμού φαρμάκων» που διεξήχθη με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και τις εθνικές αρχές κατά την περίοδο 2021- 2022.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, ωστόσο, στην από 13 Ιανουαρίου 2023 γραπτή του ερώτηση, είχε έγκαιρα επισημάνει ότι:

  • Τελευταία, αυξάνεται συνεχώς το πρόβλημα επάρκειας συγκεκριμένων φαρμάκων στα κράτη μέλη. Σε αυτό έχει συμβάλει η μειωμένη παραγωγή, απότοκος της πανδημίας COVID-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που έχει επιφέρει, καθώς και η μείωση της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες που διαθέτουν πρώτες ύλες.
  • Ακόμα, οι περισσότερες πρώτες ύλες παράγονται εκτός ΕΕ, στην Ασία, έτσι αν διακοπεί η ομαλή προμήθειά τους, σε περίπτωση πολέμου ή πανδημίας, η ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις. Ταυτόχρονα, η παράλληλη εξαγωγή των φαρμάκων από χώρα σε χώρα εντείνει το πρόβλημα.

Ρωτούσε δε την Κομισιόν, σε ποια μέτρα θα προβεί, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, για να εξασφαλίσει την άμεση κάλυψη των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα και να ενισχύσει την παραγωγή φαρμάκων και πρώτων υλών εντός της ΕΕ;

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου:

Απάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2.3.2023)

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι ελλείψεις ορισμένων φαρμάκων αποτελούν επιδεινούμενο πρόβλημα για πολλές χώρες της ΕΕ και παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς.

Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές με στόχο τον συντονισμό της διαχείρισης και του μετριασμού των ελλείψεων στην ΕΕ. Κατόπιν συζητήσεων με τον EMA και τα οικεία κράτη μέλη, έχουν ήδη εφαρμοστεί μέτρα μετριασμού από κατόχους αδειών κυκλοφορίας.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει τις προσεγγίσεις των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των κατάλληλων δυνατοτήτων ρυθμιστικής ευελιξίας για τα φάρμακα που λαμβάνουν έγκριση σε εθνικό επίπεδο. Η πρόκληση των ελλείψεων φαρμάκων έχει αναγνωριστεί στη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη . Κατά τις προσεχείς εβδομάδες, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων και την ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων, με βάση τα πορίσματα του «διαρθρωμένου διαλόγου για την ασφάλεια του εφοδιασμού φαρμάκων» που διεξήχθη με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και τις εθνικές αρχές κατά την περίοδο 2021- 2022.

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης, zougla.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares