Τρίτη , 16 Απριλίου 2024
Τελευταία Νέα

Κοιτάξτε πως έχουν φτιάξει τα οδοστρώματα στις πλημμυρισμένες περιοχές

Τυπική τομή κατεστραμμένου οδοστρώματος από το νερό. Περίπου 5 εκ. ασφάλτου (αντί για 15 τουλάχιστον) επάνω σε πρόχειρα συμπιεσμένο χωμάτινο υπόστρωμα με λίγη (μη συμπιέσιμη) ποταμίσια άμμο (αντί για 40 εκ. θραυστό υλικό λατομείου 3Α αμμοχάλικο).Η φωτογραφία δείχνει την προχειρότητα με την οποία έχουν γινει αυτές οι δουλειές

Shares