Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ανοίγει θέσεις εργασίας για 10.000 ανέργους, ηλικίας από 30 έως 49 ετών. 

Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχτεί εντός του Νοεμβρίου και οι άνεργοι γραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, θα μπορούν να απασχοληθούν για  χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). 

Η επιχορήγηση 15 ευρώ την ημέρα για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα από τρεις έως 12 μήνες, και 18 ευρώ για τους μακροχρόνια άνεργους (εγγεγραμμένοι στα μητρώα για περισσότερο από 12 μήνες).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.oaed.gr.

loading...
+       ...