Ακόμη και σήμερα ορισμένοι δεν εννοούν να καταλάβουν ότι οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, δεν βοηθάνε την Ελλάδα από φιλανθρωπία, αντιθέτως είναι μια πολύ καλή «μπίζνα» από την οποία όλοι τους βγαίνουν κερδισμένοι.

Το χρέος της Ελλάδος έχει αποδειχθεί αρκετά κερδοφόρο για διάφορες χώρες. Για παράδειγμα η Αυστρία το 2013 πήρε από τόκους 240 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που έδινε για τη συνέχιση της «διασώσεως» της χώρας μας μόλις 60 εκατομμύρια.

Οι τόκοι που παίρνουν από το χρέος της Ελλάδος είναι πολύ περισσότεροι από τα ποσά που δίνουν, με αποτέλεσμα και να κερδίζουν και να μην θέλουν με τίποτα να σταματήσει η χώρα μας να είναι συνεπής απέναντί τους.

Δεν είναι μια απλό μπίζνα πλέον, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να αφήσουν την Ελλάδα να πέσει, γιατί μαζί της θα πέσουν και οι ίδιοι...

loading...
+       ...