«Προετοιμασία για την κατασκευή του ‘Φιλοσοφικού υδράργυρου’» είναι ο τίτλος σημειώσεων ενός αλχημιστή, στις οποίες περιγράφεται ο τρόπος μετατροπής των μετάλλων σε χρυσό. 

Το αμερικανικό Chemical Heritage Foundation (CHF) δημοσίευσε πριν λίγο διάστημα μέρος των εγγράφων που είχε στην κατοχή του ο Νεύτωνας και όπως σημειώνει ο James Voelkel, μελετητής αρχαίων βιβλίων, «φιλοσοφικός υδράργυρος» είναι το κύριο συστατικό της φιλοσοφικής λίθου. 

Το συστατικό αυτό βοηθούσε στον διαχωρισμό των μετάλλων και στην μετατροπή τους σε ό,τι ήθελε αυτός που διεξήγαγε το πείραμα, στην προκειμένη περίπτωση, σε χρυσό. 

loading...
+       ...