Δεν το γνωρίζουν πολλοί, όμως οι ασπίδες του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου είχαν πάντοτε ένα σύμβολο στην μπροστινή πλευρά, και το σύμβολο αυτό θεωρούταν το σημαντικότερο της εκάστοτε πόλεως.

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε μερικές ασπίδες μερικών από των πιο σημαντικών περιοχών της Αρχαίας Ελλάδος. Πρόκειται για σύμβολα τα οποία μπορεί πολλές φορές να τα βλέπουμε στο δρόμο και να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία τους:

loading...
+       ...