Φαίνεται ότι η Ευρώπη φοβάται τη Ρωσία, όχι μόνο στον στρατιωτικό τομέα, αλλά και στο διαδίκτυο καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την προετοιμασία προτύπων για μια κοινή διπλωματική απάντηση στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Αυτό αναφέρεται στο ανακοινωθέν του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. υποστηρίζει ότι ανησυχεί για την αύξηση των «ευκαιριών και προσδοκιών των κρατικών και μη κρατικών φορέων για την επίτευξη των στόχων τους μέσω επιβλαβών δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο» φωτογραφίζοντας φυσικά τη Ρωσία, την οποία η Δύση κατηγορεί πάντοτε για όλα τα δεινά του πλανήτη.

"Το έγγραφο-πλαίσιο για την κοινή διπλωματική απάντηση αποτελεί μέρος της προσέγγισης της Ε.Ε. για την κυβερνο-διπλωματία, η οποία θα βοηθήσει στην πρόληψη των συγκρούσεων, θα μειώσει τις απειλές για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και τη μεγαλύτερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις", ανέφερε η έκθεση.

Τονίζεται ότι η απάντηση της Ε.Ε. στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο θα περιλαμβάνει, εάν χρειαστεί, περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια στιγμή, η Ε.Ε. επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την επίλυση διεθνών διαφορών στον κυβερνοχώρο με ειρηνικά μέσα.

loading...
+       ...