Έναν πρωτότυπο τρόπο,για να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία προκειμένου να οφεληθεί η δημόσια υγεία,φαίνεται πως βρήκαν Ιάπωνες,οι οποίοι χρησιμοποιούν πιλοτικά ως ώρας,αυτοκόλλητα με κωδικούς QR στα οποία υπάρχουν στοιχεία ταυτότητας και τηλέφωνα επικοινωνίας ηλικιωμένων με άνοια.Έτσι οι ηλικιωμένοι έχουν κολλημένα πάνω τους σε σημεία εμφανή,όπως νύχια κλπ,τα αυτοκόλλητα ώστε να μπορούν να εντοπιστούν πιο εύκολα.

Αυτό εφαρμόζεται ως ώρας στην πόλη Ιρούμα της καθώς στη συγκεκριμένη πόλη ο πληθυσμός κατά 25% είναι άνθρωποι άνω των 65 ετών με πολλά κρούσματα ηλικιωμένων με άνοια που έχουν χαθεί.

 

loading...
+       ...