Κυριακή , 29 Μαρτίου 2020
Τελευταία Νέα

Ηλεκτρονικά απόβλητα: Αυτό είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ρεύμα αποβλήτων στον κόσμο…

Ηλεκτρονικά απόβλητα, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ρεύμα αποβλήτων στον κόσμο…

Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών σε συνάρτηση με το μεγάλο ρυθμό παρουσίασης νέων μοντέλων από τις εταιρείες κατασκευής έχει οδηγήσει στη συγκέντρωση μεγάλου όγκου συσκευών προς ανακύκλωση.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΗΕ τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποτελούν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ρεύμα αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και η ανακύκλωσή τους όμως είναι μόνο μέρος της μόλυνσης λόγω των ηλεκτρονικών συσκευών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι για την κατασκευή των συσκευών απαιτείται η χρήση σπάνιων γαιών οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον κατά την εξόρυξή τους αλλά αποτελούν και τοξικό κίνδυνο για όσους εμπλέκονται στη διαδικασία ανακύκλωσής τους.

Μέχρι στιγμής οι μεγαλύτερες πηγές ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι οικιακές συσκευές όπως σίδερα, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια ρούχων και ψυγεία. Όσο όμως το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» αναπτύσσεται όλο και περισσότερα
νοικοκυριά θα αντικαθιστούν τις οικιακές – καθημερινές συσκευές τους με τιςλεγόμενες «έξυπνες» συσκευές, με αποτέλεσμα όγκος των ηλεκτρονικώναποβλήτων να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται και λόγω της πολιτικής μεγάλων εταιρειών κατασκευής ηλεκτρονικών με τη σκόπιμη μη διάθεση αναβαθμίσεων ασφαλείας ή της μη παροχής ανταλλακτικών για τις παλιές συσκευές τους με τις οποίες «ωθούν»
τους καταναλωτές στην αλλαγή της συσκευής τους σε μικρό χρονικό διάστημα.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Οι εταιρείες που ασχολούνται με το εμπόριο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές τρόπους για την απόσυρση της παλιάς οικιακής τους συσκευής όταν τους πωλούν μια νέα έκδοση του ίδιου προϊόντος.

Επιπλέον τον Οκτώβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε νέα πρότυπα για το δικαίωμα επισκευής, το οποίο όριζε ότι από το 2021 οι εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να διαθέτουν συσκευές με μεγαλύτερο κύκλο ζωής ενώ θα πρέπει να προμηθεύουν ανταλλακτικά για τις συσκευές μέχρι και 10 χρόνια.

Σίγουρα όμως απαιτείται και αλλαγή νοοτροπίας από μεριάς των καταναλωτών. Ήδη πολλές καταναλωτικές οργανώσεις καλούν τον κόσμο να μην αντικαθιστούν με μεγάλη συχνότητα τις συσκευές τους και να τις επισκευάζουν στο πλαίσιο του
δυνατού έτσι ώστε να ωθήσουν τις εταιρείες να κατασκευάζουν προϊόντα με μεγαλύτερο κύκλο ζωής.

Αντώνης Κωνσταντίνου

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares