Κυριακή , 24 Ιανουαρίου 2021
Τελευταία Νέα

Η Σχέση του Ελικοβακτηρίου του πυλωρού (Επ) και του Καρκίνου (Ca) του όρχεος…

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει την ύπαρξη υποδοχέων ανδρογόνων και α- χοριακής γοναδοτροπίνης κυρίως σε σεμινώματα και μεταξύ αυτών, όγκων με έκφραση υποδοχέων αυξητικών παραγόντων όπως οι …

… EGFR , FGFR, TGFR σε μεγάλη πυκνότητα , αποδεικνύοντας την επιθετικότητα του όγκου και λόγω του χαμηλού βαθμού διαφοροποίησης του.

Παθογόνα στελέχη του ελικοβακτηρίου του πυλωρού ( Επ) ενεργοποιούν τον υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, ( EGFR) μία μεμβρανική τυροσινική κινάση με μιτογόνο δράση σε ποικιλία επιθηλιακών κυττάρων και ινοβλαστών. Η εκρίζωση του ελικοβακτηρίου του πυλωρού ( Επ) μπορεί να σηματοδοτήσει μια προληπτική τάση αποτροπής εκδήλωσης καρκίνου (Ca) των όρχεων διαμέσω του μονοπατιού EGFR. Έρευνες συνεχίζουν προς την κατεύθυνση αποκωδικοποίησης της οδού.

Pr. Dr. Γεώργιος Φουτσιτζής(MD) Kαθηγητής ESRDeS

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares