Σάββατο , 20 Απριλίου 2024

Η λάθος κίνηση της ΝΔ για απολιγνιτοποίηση που θα επιφέρει βαρύ κόστος…..

Η ΝΔ  δεν αναλογίζεται τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η απολιγνιτοποίηση το 2018 που ορίζει το κόστος  όπως θέσεις εργασίας και οικονομικές συνέπειες

Την ίδια στιγμή η Γερμανία θα πραγματοποιήσει το 2038.Η ΝΔ δεν αντιλαμβάνεται το κόστος αυτής της πράξης.

Ωστόσο, προτού η ∆ΕΗ γυρίσει σελίδα, η κυβέρνηση καλείται να µετρήσει τις δυσµενείς επιπτώσεις και τα κενά που δηµιουργεί η βίαιη απολιγνιτοποίηση στην απασχόληση στις τοπικές κοινωνίες. Σήµερα, στους σταθµούς και τα ορυχεία υπολογίζεται ότι απασχολούνται περίπου 5.000 εργαζόµενοι, µε στελέχη της ∆ΕΗ να αναφέρουν ότι πολλοί εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων και είναι µεγάλης ηλικίας, ώστε βλέπουν την έξοδο λόγω συνταξιοδότησης. Το µεγαλύτερο πρόβληµα, όπως σηµειώνουν, αφορά διοικητικούς υπαλλήλους που είναι µικρότερης ηλικίας και άρα µακριά από το όριο της συνταξιοδότησης. Θα χρειαστούν γενναίες πολιτικές και µέτρα για τη µεγάλη και πρωτοφανή για τα δεδοµένα µετάβαση στην κοινωνία µηδενικού άνθρακα, κάτι που απαιτεί οργανωµένο σχεδιασµό και πόρους.

Σαφή εικόνα της πολιτικής για το προσωπικό που θα µείνει θα αποτυπωθεί στο business plan της ∆ΕΗ που ετοιµάζει η McKinsey και αναµένεται να δηµοσιοποιηθεί περί τα µέσα ∆εκεµβρίου. Προβλέπεται να βγουν σε εθελούσια έξοδο, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες, υπολογίζονται σε πάνω από 3.00ο και θα πρέπει να αποχωρήσουν σταδιακά µέσα στην επόµενη διετία.

Shares