Πέμπτη , 7 Ιουλίου 2022
Τελευταία Νέα

Η Ενεργειακή φτώχεια, άλλη μια αιτία θνησιμότητας στην Ελλάδα…

Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια κατάσταση του νοικοκυριού όπου θα πρέπει να πληρώνειπερισσότερο από το 10% του εισοδήματός του για να έχει στο σπίτι του ένα αποδεκτό επίπεδο θερμικής άνεσης…

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες ενέργειας (π.χ. θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, φωτισμό, κλπ.).

Με άλλα λόγια η ενεργειακή φτώχεια συνδέεται με την κατάσταση όπου κάποιο νοικοκυριό δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες σε θέρμανση, ψύξη, φωτισμό κλπ ώστε να μην διακινδυνεύει η υγεία του.

Τα περισσότερα κτίρια της χώρας από απόψεως θερμικής θωράκισης υπολείπονται κατά πολύ από τον μέσο όρο των κρατών – μελών της Ε.Ε. Πάνω από το 70% των κτηρίων της χώρας είναι θερμικά αμμόνωτα, χρησιμοποιούν συστήματα θέρμανσης και ψύξης πεπαλαιωμένης τεχνολογίας, είναι ασυντήρητα και έχουν πολύ χαμηλούς βαθμούς απόδοσης.

Οι τρεις παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της ενεργειακής φτώχειας είναι: το χαμηλό εισόδημα, η ελλιπής ενεργειακή θωράκιση του κτηρίου και το υψηλό κόστος ενέργειας.

Η μέση ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων της Αθήνας φτάνει 29 κιλοβατώρες το χρόνο ανά κυβικό.

Στη Δανία ανέρχεται σε 13 κιλοβατώρες το χρόνο ανά κυβικό, στη Γερμανία σε 21 κιλοβατώρες το χρόνο ανά κυβικό, ενώ στην Ολλανδία σε 20 κιλοβατώρες το χρόνο ανά κυβικό.

Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει ένας συντελεστής εποχικής μεταβλητότητας της θνησιμότητας της τάξης του 18% για την περασμένη δεκαετία, που σημαίνει ότι η θνησιμότητα τους χειμερινούς μήνες αυξήθηκε κατά 18% πάνω από τη μέση ετήσια θνησιμότητα.

Από την έρευνα θα περίμενε κάποιος ότι η Φινλανδία που έχει χειρότερες καιρικές συνθήκες θα έπρεπε να είχε μεγαλύτερο συντελεστή από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ίσως ότι τα σπίτια στην Φινλανδία είναι ενεργειακά αποδοτικά. Οι θάνατοι αυτοί που οφείλονται στην έλλειψη κατάλληλης θέρμανσης, ίσως είναι οι μόνοι που μπορούν να αποφευχθούν.

Μήπως το γεγονός αυτό μπορεί να λειτουργήσει επιτέλους ως ένας δείκτης της ποιότητας των αξιών μας;

Υπάρχουν συνέργειες μεταξύ των τριών παραγόντων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ένα νοικοκυριό  που βρίσκεται σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας, αυξανόμενης της τιμής του πετρελαίου αναγκάζεται να μειώσει την κατανάλωση πετρελαίου, οπότε θεωρητικά παράγουν μικρότερες εκπομπές CO2.

Τι όμως συμβαίνει στη χώρα μας; Αυξανόμενης της τιμής του πετρελαίου, αντί να μειωθούν οι εκπομπές αερίων αυξήθηκαν, όχι με την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης αλλά με την κατανάλωση καυσόξυλων.

Αν και στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες η έλλειψη και η αδυναμία πρόσβασης στις αναγκαίες ποσότητες ενέργειας που είναι απαραίτητες για αξιοπρεπή διαβίωση πλήττει πολλές εκατοντάδες εκατομμυρίων συνανθρώπων μας, πρόσφατα η αδυναμία εξασφάλισης των απαραίτητων ποσοτήτων θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες έχει αρχίσει να επηρεάζει σημαντικό αριθμό νοικοκυριών και στις ανεπτυγμένες χώρες μεταξύ των οποίων και των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 54 εκατομμύρια άτομα που αντιστοιχούν στο 11% του ευρωπαϊκού πληθυσμού πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου η πολυετής έντονη οικονομική κρίση έχει ωθήσει σημαντικό μέρος του πληθυσμού να ζει στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επηρεάζει όλο και
περισσότερους συμπολίτες μας.

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares