Τετάρτη , 20 Ιανουαρίου 2021
Τελευταία Νέα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S…

Η Πρωτογενής παραγωγή στην Ελλάδα είναι ο πιο δυνητικά πιο δυναμικός κλάδος ανάπτυξης, πλην όμως παραμένει παντελώς αναξιοποίητος από όλες τις Κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης…

Η αλιεία, ως μία από τις εκφάνσεις της πρωτογενούς παραγωγής, έχει ακόμα πολλά να περιμένει από τη χώρα με τις πιο ωραίες θάλασσες, τον πιο ευρύ φυσικό πλούτο, αλλά τις πιο αδιάφορες πολιτικές…

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που τίθενται από τους αλιείς ζημίες είναι η μείωση των ιχθυοαποθεμάτων από φώκιες, δελφίνια κλπ, σε αλιευτικά εργαλεία και αλίευμα. Αυτό, σε συνδυασμό με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την υπεραλίευση δημιουργούν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας του επαγγέλματος του αλιέα.

Μία λύση που οι ίδιοι οι αλιείες προτείνουν στους ιθύνοντες είναι η καταβολή σε αυτούς αποζημίωσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας. Τα χρήματα ήδη υπάρχουν, το μόνο που χρειάζεται είναι ο συντονισμός μεταξύ των συνεμπλεκόμενων υπηρεσιών. Οι αρμόδιοι όμως δείχνουν να σφυρίζουν αδιάφορα και να γυρνούν την πλάτη σε αυτήν την «έτοιμη λύση»!

Μία άλλη παράμετρος που οι εκλεκτοί της Βουλής δείχνουν να αγνοούν είναι η πολύ έντονη και καταστροφική για το οικοσύστημα παρουσία στα νότια κυρίως των «επιθετικών ψαριών», όπως το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο. Η πρόταση των αλιέων είναι τα ψάρια αυτά να επικηρυχθούν, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλαβερές συνέπειες της κυκλοφορίας τους στα ελληνικά νερά.

Το πιο βασικό όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απασχολούμενοι στον κλάδο της αλιείας είναι ότι δεν βρίσκουν στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για να μπορέσει ο δικαιούχος να εισπράξει το ποσό της επιχορήγησης, θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει ουσιαστικά το σύνολο του ποσού και να αναμείνει επί μακρό χρονικό διάστημα, εκτεινόμενο από εξάμηνο, και μέχρι και 2,5 έτη, ώστε να εισπράξουν τελικώς το επιδοτούμενο ποσό.

Δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν αξιοποιούν μεθόδους που προτείνονται και περιγράφονται αναλυτικά από τους ίδιους τους
εκπροσώπους αλιέων, προκειμένου να μην απαιτείται από αυτούς το σύνολο του ποσού και συννάμα να μην τίθεται σε διακινδύνευση η τύχη της επιδότησης.

Ας καταλάβει η Νέα Δημοκρατία ότι οι ψαράδες του τόπου τούτου είναι άνθρωποι ευλογημένοι , σαν τον τόπο μας, και πρέπει διπλά να τους φροντίσουμε, αν δεν θέλουμε να «αυτοκτονήσουμε» ως χώρα.

Γερασιμούλα Στάμου

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares