Τετάρτη , 23 Σεπτεμβρίου 2020
Τελευταία Νέα

Η ακτινογραφία του Ασφαλιστικού – Ποιοι θα πάρουν άμεσα χρήματα στο χέρι και ποιοι είναι σε αναμονή…

Η ακτινογραφία του Ασφαλιστικού - Ποιοι θα πάρουν άμεσα χρήματα στο χέρι και ποιοι είναι σε αναμονή...

Το νέο Ασφαλιστικό έχει κερδισµένους, εν αναµονή και έτοιµους για θυσίες… Υπάρχουν συνταξιούχοι που θα λάβουν χρήµατα στο χέρι, άλλοι που θα ισοσκελισθεί η αύξηση µε την προσωπική διαφορά και άλλοι που θα περιµένουν το 2023. ∆ηλαδή, πάνω από 100.000 θα πάρουν αύξηση στην κύρια σύνταξη και 290.000 στην επικουρική.

γράφει ο Γιώργος Αυτιάς

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

 • Πολύτεκνοι συνταξιούχοι που εργάζονται και έχουν ένα παιδί ανήλικο ή κάτω των 24 ετών, εφόσον σπουδάζει, εξαιρούνται από τον κόφτη 30% της σύνταξης.

 

 •  Συνταξιούχοι που λαµβάνουν επίδοµα απολύτου αναπηρίας και τυφλότητας απαλλάσσονται από τον φόρο 6% υπέρ υγείας.

 

 •  Μισθωτοί έχουν γιατρό µε 50 ένσηµα και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε 60 ένσηµα.

 

 •  Χήρες κάτω των 52 ετών που θα έχαναν διά βίου το µέρισµα του ΜΤΠΥ.

ΑΜΕΣΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

 •  Ολοι οι νέοι συνταξιούχοι που θα βγούν µε 30 έτη και άνω.

 

 • Οι εργαζόµενοι που βγήκαν από 1η/10/2019 και µετά µε 30 και έως 44 έτη ασφάλισης.

 

 •  Τωρινοί συνταξιούχοι που βγήκαν από 13/5/2016 και µετά µε 30 και έως 44 έτη ασφάλισης χωρίς προσωπική διαφορά.

 

 •  Σηµερινοί συνταξιούχοι µε περισσότερα από 30 και έως 44 έτη ασφάλισης πριν από τις 12 Μαΐου 2016 και είχαν αρνητική προσωπική διαφορά.

 

 •  Σηµερινοί συνταξιούχοι µε περισσότερα από 30 και έως 44 έτη ασφάλισης πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και έχουν µικρή θετική προσωπική διαφορά.

 

 •  ∆ιαδοχικά ασφαλισµένοι χωρίς 500 ένσηµα την τελευταία 5ετία βγαίνουν πλέον µε 300 ένσηµα την τελευταία 5ετία και συνολικά 1.000.

 

 •  Ασφαλισµένοι άνω των 67 ετών που έχουν αθροιστικά 15ετία ασφάλισης.

 

 •  250.000 συνταξιούχοι επικουρικής που θα δουν αυξήσεις αναδροµικά από την 1η Οκτωβρίου του 2019. Οι αυξήσεις θα κυµαίνονται από 5 έως 200 ευρώ και µεσοσταθµικά στα 99 ευρώ.

 

 •  Οι επικουρικές επιστρέφουν στο ύψος που καταβαλλόταν στις 31 ∆εκεµβρίου του 2014 (µε τις µειώσεις του 2011 και του 2012).

 

 •  Συνταξιούχοι που εργάζονται µετά τις 13/5/2016: η σύνταξη πάει στο 75%.

ΟΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ

 •  Οσοι µισθωτοί ασκούν µαζί ελεύθερο επάγγελµα µε «µπλοκάκι». Οι προϋποθέσεις είναι:

 

 • Μισθός 930 ευρώ και οποιοδήποτε εισόδηµα στο «µπλοκάκι».

 

 •  Μισθός 850 ευρώ και εισόδηµα στο «µπλοκάκι» πάνω από 110 ευρώ.

 

 •  Μισθός 800 ευρώ και εισόδηµα στο «µπλοκάκι» πάνω από 180 ευρώ.

 

 •  Μισθός 750 ευρώ και εισόδηµα στο «µπλοκάκι» πάνω από 250 ευρώ.

 

 •  Μισθός 700 ευρώ και εισόδηµα στο «µπλοκάκι» πάνω από 320 ευρώ.

 

 •  Μισθός 650 ευρώ και εισόδηµα στο «µπλοκάκι» πάνω από 370 ευρώ.

 

 •  Επαγγελµατίες µε ασφαλιστέο εισόδηµα 1.050 ευρώ τον µήνα ή 12.600 ευρώ ετησίως και πάνω.

 

 • Νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες -έως 5 ετών- θα έχουν εισφορά 126 ευρώ.

 

 •  Αγρότες µε ετήσιο ασφαλιστέο εισόδηµα από 6.800 ευρώ και πάνω.

 

 • Περισσότεροι από 25.000 ασφαλισµένοι που εξαγοράζουν πλασµατικά έτη για επικουρική.

 

 •  ∆ηµόσιοι υπάλληλοι που εξαγοράζουν χρόνο στη στρατιωτική θητεία.

 

 •  Εξαγορά έως 3.000 ευρώ συµψηφίζεται µε την επικουρική σύνταξη.

 

 •  Αύξηση µισθού από τον Ιούνιο, λόγω µείωσης εισφορών στους εργαζοµένους.

ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ

1. Οσοι βγήκαν µετά τις 13 Μαΐου 2016, µε 30 ή λιγότερα έτη ασφάλισης.

2. Οι «παλαιοί συνταξιούχοι» που βγήκαν πριν από την ψήφιση του Νόµου Κατρούγκαλου, µε 30 ή λιγότερα έτη ασφάλισης.

3. Οσοι από τους παλαιούς έχουν 30 έτη και κάτω θα έχουν συµψηφισµό της προσωπικής διαφοράς. Ελπίζουν σε αύξηση από το 2023.

4. Οι συνταξιούχοι αγρότες που εξαιρέθηκαν από τον επανυπολογισµό το 2016 και εξαιρούνται και σήµερα.

 

Παραπολιτικά

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares