Η πρόεδρος της Γεωργίας, Σαλόμε Ζουραμπισβίλι, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που ζητά η ΕΕ.