Τετάρτη , 29 Ιουνίου 2022

FLAIM Trainer: Το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σωστικών συνεργείων και των ομάδων πυρασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός (βίντεο)

Η Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία που λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική, αναπτύσσει μια πολλαπλά ωφέλιμη επένδυση για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Βασική προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η ασφάλεια και υγεία των ανθρώπων της. Η πολιτική που ακολουθεί σε αυτό τον πολύ σημαντικό τομέα, υπερβαίνει την απλή συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, καθώς αποτελεί καταλυτικό ζήτημα επιχειρηματικής δεοντολογίας που προσδιορίζει την επιχειρηματική της λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρείας, ενώ προβλέπει μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων και αποφυγή κινδύνων. Για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται σε θέματα ασφάλειας, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλεια και της υγεία στην καθημερινή εργασία, στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός παραγωγικού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Αναγνωρίζοντας ωστόσο πως η ύπαρξη μιας σωστά εκπαιδευμένης ομάδας επέμβασης είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύσταση Εθελοντικών Σωστικών Συνεργείων και Ομάδων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, οι οποίες στελεχώθηκαν από εργαζόμενους της, με βασικό στόχο να αποτελούν τους εγγυητές της ασφάλειας των συναδέλφων τους σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος στα υπόγεια μεταλλεία ή στην επιφάνεια, ενώ έχει αναπτύξει ένα εσωτερικό σύστημα που υποστηρίζει τις δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης, στοχεύοντας στη διασφάλιση της ετοιμότητας, της πρόληψης και της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπιση πιθανών εκτάκτων αναγκών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε στην εκπαίδευση των μελών των Σωστικών συνεργείων και των ομάδων πυρασφάλειας, μέσω του πρωτοποριακού συστήματος FLAIM Trainer, στοχεύοντας στην εξασφάλιση της άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση ατυχημάτων ή πυρκαγιάς, εντός των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. Στο εν λόγω πρόγραμμα, εκπαιδεύτηκε το 81,13% των μελών, ενώ στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, συμμετείχαν στην εκπαίδευση Πυραγοί και πυροσβέστες των Πυροσβεστικών Σωμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Το πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης FLAIM με τη χρήση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) επιτρέπει μέσω διαφορετικών σεναρίων στον εκπαιδευόμενο, να αξιολογεί σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί, με στόχο να προετοιμαστεί με ασφάλεια για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα σωστικά συνεργεία, καθώς και οι ομάδες πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς στους χώρους των εγκαταστάσεων, αλλά και στις δασικές εκτάσεις, που βρίσκονται περιμετρικά των εγκαταστάσεων αυτών, αποτελώντας έτσι εγγυητές της ασφάλειας τόσο των συναδέλφων τους, όσο και του περιβάλλοντος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το πρόγραμμα FLAIM λειτουργεί συμπληρωματικά  στην πρακτική άσκηση μέσω ελεγχόμενων και οριοθετημένων ασκήσεων ετοιμότητας αντιμετώπισης πυρκαγιών, παρέχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως την εξάλειψη ατυχημάτων κατά τις εκπαιδεύσεις, την αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις εκπομπές άνθρακα, τη μείωση κατανάλωσης νερού, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επικινδυνότητα πραγματικών περιστατικών, τη μείωση του κόστους εκπαίδευσης κ.α.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η Ελληνικός Χρυσός είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πραγματοποίησε μακρόχρονη χρήση του συστήματος, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στις δύο πρώτες εταιρείες που εισήγαγαν το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο σύστημα εκπαίδευσης χρησιμοποιείται επίσης από τις δύο κορυφαίες μεταλλευτικές και εξορυκτικές εταιρείες στον κόσμο, τις BHP και Rio Tinto, καθώς και από τη NASA και την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ.

Shares