Τετάρτη , 30 Νοεμβρίου 2022

Eυρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε η νέα νομοθεσία περί θωράκισης της ΕΕ στις υγειονομικές κρίσεις

Με 542 ψήφους υπέρ, 43 κατά και 9 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, σήμερα, τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο, να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων («ECDC»).

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να μπορεί η ΕΕ να προλαμβάνει την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών, να προετοιμάζεται γι’ αυτές και να τις διαχειρίζεται καλύτερα.

Με την νέα νομοθεσία η ΕΕ θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για διασυνοριακές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας και θ’ αυξηθεί η ικανότητα της, να προλαμβάνει και να ελέγχει την έξαρση μεταδοτικών νόσων και να αντιμετωπίζει διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Το ECDC θα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις αρχές των κρατών μελών, με φορείς της ΕΕ, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, με στόχο να διασφαλίζει ότι οι επιμέρους δραστηριότητές τους θα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και ότι θα αλληλοσυμπληρώνονται. Το Κέντρο θα συντονίσει επίσης τις προσπάθειες για την τυποποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή, την επαλήθευση, την ανάλυση και τη διάδοση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ.

Στόχος είναι τα δεδομένα που συλλέγονται να είναι συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα.

Επιπλέον, το ECDC θα παρακολουθεί στενά την ικανότητα των εθνικών συστημάτων υγείας να ανιχνεύουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις επιδημίες μεταδοτικών ασθενειών, καθώς και να ανακάμπτουν από αυτές. Θα εντοπίζει κενά και θα παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες συστάσεις.

Πρόληψη, ετοιμότητα και ικανότητα αντίδρασης

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν καλύτερο σχεδιασμό όσον αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την ικανότητα αντίδρασης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα εξασφαλίσει την καλύτερη συνεργασία εντός της ΕΕ και θα διευκολύνει τη γρήγορη ανάπτυξη και αποθήκευση ιατρικών προμηθειών.

Η νομοθεσία αποσαφηνίζει επίσης τις διαδικασίες για την από κοινού προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η εισηγήτρια Joanna Kopcińska (Συντηρητικοί, Πολωνία) δήλωσε: «Το ECDC θα εκδώσει συστάσεις για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Θα βοηθήσει επίσης να διαμορφωθούν δείκτες υγείας με στόχο την καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση μεταδοτικών ασθενειών και συναφών απειλών για τη δημόσια υγεία. Στο εξής το Κέντρο θα είναι πιο ικανό να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες επιστημονικές γνώσεις και να στηρίζει την πρόληψη, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας».

Η εισηγήτρια Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Γαλλία) δήλωσε: «Η νέα νομοθεσία ανταποκρίνεται σαφώς στην επιθυμία του 74% των Ευρωπαίων πολιτών που ζητούν να συμμετέχει η ΕΕ πιο ενεργά στη διαχείριση κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας οικοδομείται βήμα προς βήμα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα και στο πλαίσιο των συζητήσεων για μια πιθανή μελλοντική Συνέλευση για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ».

Μετά τις τελικές ψηφοφορίες στην ολομέλεια, τα κείμενα θα πρέπει πλέον να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο, προκειμένου να δημοσιευτούν αμέσως μετά στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης zougla.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares