Κυριακή , 16 Ιουνίου 2024
Τελευταία Νέα

Εξετάσεις στα Πρότυπα Σχολεία 2024 : Αστοχίες στις ερωτήσεις, αστοχίες στις απαντήσεις, αστοχίες και στη βαθμολόγηση

Στις 18 Μαΐου 2024 έγιναν οι εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητριών και
μαθητών στα πρότυπα Γυμνάσια. Οι μαθητές εξετάστηκαν σε 25 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής στη Γλώσσα, βάσει ενός κειμένου που τους δίνεται, και
σε 25 ερωτήσεις στα Μαθηματικά.

Μετά την εξέταση του Σαββάτου, αρκετοί
γονείς εστίασαν σε ερωτήσεις, για τις οποίες θεώρησαν ότι είτε ήταν εκτός του
γνωστικού επιπέδου των παιδιών είτε ότι υπήρχε αστοχία στη διατύπωση ή την
απάντηση. Δεν ήταν λίγοι οι εκπαιδευτικοί που εστίασαν και στη χρήση μερικών
λέξεων (π.χ. “επηρμένος” και “ευόδωση”) οι οποίες, επειδή τα παιδιά δεν έχουν
διδαχθεί, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στα κείμενα των ερωτήσεων. Τρεις μέρες
μετά (!!!) τις εξετάσεις (21/5/2024), εν μέσω δεκάδων δημοσιευμάτων και
επιστολών από γονείς, εκπαιδευτικούς και πολιτικούς που έκαναν λόγο για
παταγώδη αποτυχία, η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παραδέχεται ότι τρεις
ερωτήσεις ήταν άστοχες λόγω διατύπωσης είτε εξ αιτίας περισσοτέρων από μια
σωστών επιλογών αν και σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες οι άστοχες ερωτήσεις
ήταν τουλάχιστον έξι και κάποιες από αυτές ήταν εκτός διδακτέας ύλης.
Προβλήματα επίσης παρουσιάστηκαν και σε άσκηση – ερώτηση (ερώτηση 49)
των Μαθηματικών, τα οποία χαρακτηρίστηκαν απαιτητικά. Η διατύπωση
«Πορτοκάλι πήραν 15% περισσότερα παιδιά από αυτά που πήραν ροδάκινο»
είναι προφανώς λανθασμένη σύμφωνα με το ραβδόγραμμα που δόθηκε.

H αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας, εκτός του ότι δεν ζήτησε ούτε
μια συγγνώμη συνέχισε γράφοντας: «Τονίζουμε ότι οι υποψήφιοι για τα
Πρότυπα Γυμνάσια βαθμολογούνται με τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο, ο
οποίος ανταμείβει τους κόπους και τις προσπάθειες των ίδιων και των
οικογενειών τους.».
Εκτός των ανωτέρω, προβλήματα προέκυψαν και από το χρόνο διεξαγωγής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΠΠΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ), «Οι υποψήφιοι/ες
υποχρεούνταν να προσέλθουν στις 9:00 π.μ. ενώ η ώρα έναρξης της γραπτής
δοκιμασίας ήταν 10:00 π.μ..». Όμως σε πολλά σχολεία τα θέματα δόθηκαν και
μετά τις 11. Σε σχολείο του Νέου Κόσμου (Αθηνών) τα θέματα δόθηκαν 11:15,
με τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνουν τους γονείς ότι πρόκειται για
«πανελλαδική καθυστέρηση», ενώ δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Με δεδομένο
ότι διαγωνίστηκαν παιδιά ηλικίας 12 ετών περίπου γίνεται αντιληπτό ότι ο
αυξανόμενος χρόνος αναμονής εντείνει το άγχος των υποψηφίων μαθητών.
Όσον αφορά στους «…κόπους και τις προσπάθειες των ίδιων και των
οικογενειών τους» για τους οποίους κάνει λόγο η επιτροπή, όλοι ξέρουν ότι
εκτός από την προσωπική προσπάθεια των μαθητριών/μαθητών πολλές
οικογένειες καταφεύγουν στα – παράνομα για το ΥΠΑΙΘΑ αλλά νόμιμα για το
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (του επιτελικού κράτους…!!!)
– για παιδιά δημοτικού φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα ξοδεύοντας
σημαντικά ποσά σε δύσκολους καιρούς. Για τη λειτουργεία αυτών έχουμε
υποβάλει ως τώρα 4 ερωτήσεις. Οι τρεις (1286-15/10/2019, 5080-6/5/2022,
7621- 23/92022) δεν απαντήθηκαν ενώ στην απάντησή σας, στην 4

η ερώτηση
(110 – 17/7/2023) λέτε «Όσον αφορά στη νομοθετική ρύθμιση του εν λόγω
ζητήματος, αυτή έγκειται στην αρμοδιότητα περισσότερων Υπουργείων
(ΥΠΑΙΘΑ, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανάπτυξης) προκειμένου να
ρυθμιστούν από την πολιτεία τα ζητήματα λειτουργίας τους, οι όροι και οι
προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης των μαθητών καθώς και του
προσωπικού που θα απασχολείται στις εν λόγω δομές.». Ενώ, δηλαδή ξέρουν
το πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια, καμία κυβέρνηση δεν φρόντισε να ρυθμίσει
τη λειτουργεία των φροντιστηρίων για μαθήτριες/μαθητές δημοτικού που

συνεχίζουν να λειτουργούν με μη νόμιμο τρόπο, με ότι αυτό μπορεί να
συνεπάγεται για τις μεθόδους διδασκαλίας αλλά και τη διαχείριση του
εκπαιδευτικού προσωπικού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι
διδάσκοντες στα κέντρα μελέτης δεν είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί.
Πρόσφατα, διαβάσαμε ότι η παρούσα κυβέρνηση θα προχωρήσει στις
απαραίτητες ρυθμίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους.
Από τα παραπάνω εύλογα προκύπτουν τα ερωτήματα:
Πως γίνεται να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη η βαθμολόγηση όταν
κάποιες ερωτήσεις ήταν άστοχες λόγω διατύπωσης είτε εξ αιτίας
περισσοτέρων από μια σωστών επιλογών; Στην ανακοίνωση που εξέδωσε
η ΔΕΠΠΣ γράφει: «…στις ερωτήσεις εννέα (9), δεκαπέντε (15) και είκοσι
τρία (23), είτε λόγω αστοχιών στη διατύπωση είτε εξ αιτίας περισσοτέρων
από μια σωστών επιλογών, όλες οι απαντήσεις θα βαθμολογηθούν ως
ορθές.». Πως γίνεται να θεωρείται σωστή μια απάντηση όταν καμία από
τις προτεινόμενες απαντήσεις δεν είναι σωστές (ερωτήσεις 9 και 23 της
Γλώσσας); Πως θα βαθμολογηθεί μια μαθήτρια ή ένας μαθητής που δεν
απάντησε (δεν σημείωσε επιλογή στο απαντητικό φύλλο); Στην ερώτηση
15 της Γλώσσας, υπήρχαν δύο σωστές απαντήσεις. Γιατί να πάρει τις δύο
μονάδες σωστή (σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΠΠΣ)
κάποια/κάποιος που έχει επιλέξει ως «σωστή» κάποια από τις λάθος;
Πώς γίνεται να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη η βαθμολόγηση όταν τα
12χρονα παιδιά προκειμένου να απαντήσουν τις εν λόγω ερωτήσεις,
έχασαν χρόνο με σοβαρές συνέπειες για τις υπόλοιπες ερωτήσεις οι
οποίες, όπως σημειώθηκε από εκπαιδευτικούς ήταν δυσνόητες για παιδιά
12 ετών; Πως γίνεται να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη η
βαθμολόγηση όταν 12χρονια παιδιά περιμένουν παραπάνω από μία ώρα
αυξάνοντας το άγχος τους αλλά και την αξιοπιστία των εξετάσεων τη
στιγμή που άλλοι συνυποψήφιοι τους άρχισαν χωρίς καθυστέρηση;
Τώρα, για το αν σκοπεύει ο κ. Πιερρακάκης να παρέμβει ώστε να
αποκατασταθεί η αδικία που υπέστησαν μαθήτριες και μαθητές που

συμμετείχαν στις εν λόγω εξετάσεις, δεν είμαστε αισιόδοξοι. Υπήρξαν και
χειρότερα (βλ. Πανελλήνιες 2003).

Ασημακοπούλου Σοφία
Βουλευτής Ελληνικής Λύσης Β’ Πειραιώς

Shares