Τετάρτη , 8 Φεβρουαρίου 2023

Εργαζόμενοι ΕΦΚΑ: Προσφυγή κατά των προκηρύξεων Γενικών Διευθυντών

Πιο αναλυτικά

Αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα) άσκησαν η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ (ομοσπονδία εργαζομένων στον φορέα), η ΑΔΕΔΥ και τρεις εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ, υπηρετούντες Γενικοί Διευθυντές κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ με την οποία κατ’ εξουσιοδότηση του ν.4892/2022 έλαβε χώρα καθορισμός των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων, της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) του e-ΕΦΚΑ, καθώς και των θέσεων για τις οποίες δύνανται να είναι υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες ή αποκλειστικά δημόσιοι υπάλληλοι.

zougla.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares