Πέμπτη , 20 Ιουνίου 2024
Τελευταία Νέα

Εργασιακό νομοσχέδιο: Νομιμοποιείται η δουλειά σε δεύτερο εργοδότη

Κερδισμένοι και χαμένοι από το εργασιακό νομοσχέδιο 


Mε τρεις αλλαγές- προσθήκες που αφορούν τις συμβάσεις κατά παραγγελία και την ποινική δίωξη των συνδικαλιστών, κατατέθηκε στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο σήμερα εισάγεται στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για την επί της Αρχής συζήτησής του.

Ειδικότερα, εισάγεται ελάχιστο όριο στις ώρες απασχόλησης με σύμβαση κατά παραγγελία που δε μπορεί να υπολείπεται του ¼ του συμφωνημένου συνολικού αριθμού ωρών εργασίας προκειμένου να επωφελείται ο εργαζόμενος από ένα ελάχιστο επίπεδο προβλεψιμότητας αναφορικά με το ωράριο εργασίας του, να είναι σε θέση να κάνει τον ανάλογο προγραμματισμό και να προστατεύεται από απώλεια εισοδήματος εξαιτίας καθυστερημένης ακύρωσης της συμφωνηθείσας εργασίας.

Ετσι, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης κατά παραγγελία εργασίας ή παρόμοιων συμβάσεων εργασίας, τα μέρη υποχρεούνται να συμφωνούν ελάχιστο αριθμό αμειβομένων ωρών εργασίας που δε μπορεί να υπολείπεται του ¼ του συμφωνημένου συνολικού αριθμού ωρών εργασίας. Δηλαδή αν η συμφωνία προβλέπει την απασχόληση του εργαζομένου τέσσερα σαββατοκύριακα το μήνα, συνολικά για 20 ώρες δεν μπορεί ο εργοδότης να τον απασχολήσει λιγότερες από 5 ώρες το μήνα.

Επίσης, σημαντική είναι η προσθήκη που προβλέπει ότι κάθε μετατροπή από τον εργοδότη σύμβασης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε σύμβαση εργασίας κατά παραγγελία, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Λιγότερο αυστηρή γίνεται η διάταξη που προβλέπει την ποινική δίωξη των συνδικαλιστών οι οποίοι εμποδίζουν την είσοδο στην εργασία των εργαζόμενων κατά τη διάρκεια απεργίας η προχωρούν σε καταλήψεις. Η διάταξη αρχικά προέβλεπε χρηματική ποινή ύψους 5.000. Με την τροποποίηση δεν αναφέρεται ποσό , το οποίο θα οριστεί κατά περίπτωση από το δικαστήριο.

Παράλληλα στη διάταξη για την παράλληλη απασχόληση αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης ή πολλαπλής καταβολής εισφορών προσαυξάνονται οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές του εργαζομένου σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 χωρίς να αυξάνεται ο ασφαλιστικός χρόνος.

Shares