Σάββατο , 17 Αύγουστος 2019

Έρχεται νέο σοκ τύπου Μαρινόπουλου από το Market In; Εκρηκτικό το μείγμα υποχρεώσεων και κόστους…

Η δικαστική βόμβα εκατ. ευρώ, τα αρνητικά κεφάλαια στο τέλος του 2017 και τα ερωτήματα για τα μετρητά των 14,2 εκατ. στο ταμείο της αλυσίδας Market In

Ορατό είναι πλέον το ενδεχόμενο η αλυσίδα super market, Market In να καταστεί ένας νέος αλλά μικρότερου συστημικού μεγέθους Μαρινόπουλος καθώς διαθέτει περί τα 200 καταστήματα με τζίρο της τάξεως των 250 εκ ευρώ και προσωπικό περίπου 3.000 ατόμων.
Αιτία είναι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία αναγνωρίζει ότι η Market In είναι καθολικός διάδοχος της αλυσίδας Καρυπίδης και την υποχρεώνει όχι μόνο να δεχτεί τις υπηρεσίες περίπου 1.300 εργαζομένων της Καρυπίδης αλλά και να τους καταβάλει αναδρομικά μισθούς από το Νοέμβριο του 2016.
Αυτό όμως ίσως είναι το λιγότερο καθώς η απόφαση του Πρωτοδικείου ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και στο μέτωπο των προμηθευτών που άφησε απλήρωτους η Καρυπίδης καθώς αναγνωρίζει ότι η Market In είναι καθολικός διάδοχος της Καρυπίδης ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και το γεγονός των τεράστιων οφειλών της Καρυπίδης προς τα ασφαλιστικά ταμεία που ξεπερνά τα 37 εκ ευρώ και άγνωστου ύψους οφειλές προς το δημόσιο.
Ο συνδυασμός είναι απολύτως εκρηκτικός καθώς είναι σχεδόν απίθανο η Market In να αντέξει την τεράστια εκτόξευση υποχρεώσεων και την έκρηξη του μισθολογικού κόστους που συνεπάγεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Προς το παρόν η εταιρία πάντως δεν φαίνεται να έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του Πρωτοδικείου ενώ για αύριο έχει οριστεί τριμερής συνάντηση (εργοδότης-εργαζόμενοι-Υπουργείο Εργασίας) στη Θεσσαλονίκη παρουσία του κ. Ανδρέα Νεφελούδη.
Πάντως ανεξάρτητα της τριμερούς είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να στραφούν με πλήθος τρόπων κατά της Market In για την εφαρμογή της απόφασης.
Σημειώνεται ότι η εταιρία δεν βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2017.
Όπως αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά και ταυτόχρονα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερέβαιναν την αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.
Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις περί τα 6,5 εκ ευρώ προς Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες την 31/12/2017 ήταν ρυθμισμένες αλλά προσαυξήσεις και τόκοι περίπου 1,5 εκ ευρώ λογίζονται με την πληρωμή με αποτέλεσμα την προασαύξηση των ιδίων κεφαλαίων με το ποσό αυτό και την εμφάνιση ισόποσα μειωμένων τριών λογαριασμών υποχρεώσεων της Market In.
Επιπλέον η εταιρία είχε συμμετοχή στην Keep and Pick συμφερόντων της οικογένειας Ράμμου βασικού μετόχου της Market In η οποία κατά τους ορκωτούς ήταν διογκωμένη αλλά εντός του 2018 έγινε συγχώνευση των δύο εταιριών χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία από τον ισολογισμό μετασχηματισμού.
Η καθαρή θέση της εταιρίας ήταν 15 εκ ευρώ περίπου ενώ η Market In είχε ποσοστό 29% και αξία συμμετοχής 11,2 εκ ευρώ έναντι αξίας συμμετοχής στην καθαρή θέση λιγότερο από 4,5 εκ ευρώ.
Οι υποχρεώσεις της Market In στο τέλος του 2017 είχαν διαμορφωθεί σε 110 εκ ευρώ περίπου αλλά εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί αισθητά από την προσθήκη των καταστημάτων που είχε προηγουμένως η Καρυπίδης.
Εν τω μεταξύ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Market In στο τέλος του 2017 εμφανίζει να έχει στο ταμείο της το ποσό των 14,2 εκ ευρώ και σε τράπεζες περί τα 11,3 εκ ευρώ. Και προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι τα 14 εκ ευρώ αντιστοιχούν στο 5,6% του ετήσιου κύκλου εργασιών και με δεδομένο ότι τα super market λειτουργούν περίπου 310 ημέρες το χρόνο αντιστοιχεί σε τζίρο 17 εργάσιμων ημερών διάστημα που δεν είναι σύνηθες να διακρατούνται χρήματα στα ταμεία μιας επιχείρησης.

Νίκος Καρούτζος

www.bankingnews.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares