Σάββατο , 12 Ιουνίου 2021

Επίδομα 534 ευρώ: Οι νέες προθεσμίες για τις δηλώσεις και οι νέοι δικαιούχοι…

Από τις 10 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων για τις αναστολές σύμβασης Σεπτεμβρίου, στους πληττόμενους κλάδους…

Εκπνέουν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, για τις μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζόμενων, αλλά και για τις ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται το επίδομα.

Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, έως τις 12 Οκτωβρίου, μόνο στους:

– εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β’ΦΑΣΗΣ για τον Ιούλιο και Αύγουστο, και

– εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ΦΑΣΗΣ.

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

Για τον μήνα Σεπτέμβριο (Α’ ΦΑΣΗ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ») η υποβολή δηλώσεων λήγει σήμερα 7 Οκτωβρίου, ενώ για την Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ η υποβολή δηλώσεων ξεκινά στις 8 και διαρκεί έως τις 24 Οκτωβρίου.

Για τον μήνα Οκτώβριο, οι δηλώσεις για την Α’ ΦΑΣΗ του «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» διαρκούν έως τις 31 Οκτωβρίου.

Αναστολή σύμβασης

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για τον μήνα Αύγουστο:

-έως τις 9 Οκτωβρίου για τους εργοδότες και
-έως τις 10 Οκτωβρίου για τους εργαζόμενους.

Για τις αναστολές του Σεπτεμβρίου, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις των κλάδων Επισιτισμού, Τουρισμού, Μεταφορών, Πολιτισμού, Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ να δηλώσουν τους εργαζόμενούς στους στο supportemployees.services.gov.gr, ώστε να λάβουν το επίδομα των 534 ευρώ στις εξής προθεσμίες:

-Από τις 10 έως τις 24 Οκτωβρίου για τους εργοδότες
-Από τις 10 έως τις 25 Οκτωβρίου για τους εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Σεπτέμβριο, είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

• Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο τον μήνα η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει μόνο μία δήλωση.

• Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα:

Αναστολή σύμβασης εργασίας όλο το μήνα (1/9/2020-30/9/2020): Μία δήλωση αναστολής

Αναστολή για 3 χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/9/2020 – 8/9/2020, 13/9/2020 – 17/9/2020 και 25/9/2020 – 30/9/2020: 3 δηλώσεις αναστολής.

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών, οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης Δήλωσης.

Εκείνοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).

Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις

Από τις 8 έως τις 31 Οκτωβρίου υποβάλλονται μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ.

Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά τον επόμενο μήνα από το μήνα αναφοράς:

-εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για κάθε μήνα, από 01/06/2020 και μέχρι 30/09/2020
-εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους
-εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 και επαναπροσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν πριν τις 30/09/2020. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα α) από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και β) από την επομένη της ημερομηνία λήξης της ορισμένου χρόνου σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30/9/2020
-εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτούργησαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, αλλά διέκοψαν οριστικά τις εργασίες τους, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID – 19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου, προβαίνοντας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, (ανεξάρτητα από το αν τέθηκαν ή όχι σε αναστολή από τον εργοδότη τους). Σε αυτήν την περίπτωση, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις που καλύπτουν το χρονικό διάστημα α) από 01/06/2020 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και β) από την επομένη της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την 30/9/2020.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Στις 31 Οκτωβρίου 2020 λήγει η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών (καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού), προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ.

Προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

insider.gr/Αγγελική Μαρίνου

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares