Πέμπτη , 5 Αυγούστου 2021
Τελευταία Νέα

Ενοίκια: Πόσα χάνουν και πόσα θα πάρουν πίσω οι ιδιοκτήτες ακινήτων…..

Αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων από τους οποίους προκύπτουν τα ποσά των περικοπών, τα ποσά των εκπτώσεων φόρου και τα ποσά των τελικών εισοδηματικών απωλειών που θα έχουν τελικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι υποχρεώνονται από το Δημόσιο να εισπράξουν φέτος ενοίκια μειωμένα κατά 40% παρουσιάζει το money-money.gr.


Σύμφωνα με διάταξη που περιελήφθη στην – κατατεθείσα το βράδυ Τετάρτης 27 Μαϊου – τροπολογία για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων πληττομένων από τον κορωνοϊό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι υποχρεούνται να αποδεχθούν περικοπές 40% στα εισπραττόμενα ενοίκια δικαιούνται έκπτωση, από φορολογικές οφειλές με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής από 31-7-2020 και μετά (δηλαδή από φόρο εισοδήματος ή και ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθούν φέτος), ποσοστού 20% υπολογιζόμενου επί του τμήματος των μισθωμάτων το οποίο εισπράττουν τελικά, μετά την αναγκαστική μείωση κατά 40%.

Δηλαδή δικαιούνται έκπτωση φόρου ίση με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων. Η έκπτωση αυτή αντιστοιχεί ως ποσό στο 30% του απωλεσθέντος 40%. Π.χ. σε μηνιαίο μίσθωμα 100 ευρώ, το οποίο «κουρεύεται» κατά 40 ευρώ, η έκπτωση υπολογίζεται σε 20% επί των εισπραττόμενων 60 ευρώ και διαμορφώνεται σε 12 ευρώ, ποσό το οποίο ισοδυναμεί με 30% των υπολοίπων 40 ευρώ που είναι η εισοδηματική απώλεια.

Ουσιαστικά. με βάση την παραπάνω διάταξη, κάθε ιδιοκτήτης θα πάρει πίσω με την μορφή έκπτωσης από τον φετινό φόρο εισοδήματος ή και τον φετινό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ποσοστό ίσο με το 30% της συνολικής φετινής εισοδηματικής του απώλειας η οποία προκαλείται από την αναγκαστική μείωση των εισπρακτέων ενοικίων κατά 40%.

Παραδείγματα:

Για μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ, η απώλεια στο τρίμηνο για τον ιδιοκτήτη είναι 720 ευρώ και η έκπτωση φόρου που δικαιούται είναι 216 ευρώ. Επομένως η τελική ζημία για τον ιδιοκτήτη είναι 504 ευρώ.

Για μηνιαίο ενοίκιο 400 ευρώ, η συνολική απώλεια στο τετράμηνο είναι 620 ευρώ, ενώ η επιστροφή φόρου ανέρχεται σε 192 ευρώ, επομένως η τελική ζημία για τον ιδιοκτήτη είναι 448 ευρώ.

Για μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ, η συνολική απώλεια στο τετράμηνο είναι 1.600 ευρώ και η επιστροφή φόρου που δικαιούται ο ιδιοκτήτης φτάνει στα 480 ευρώ επομένως η τελική ζημία είναι 1.120 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται η έκπτωση φόρου

Για να υπολογιστεί επακριβώς το ποσό της έκπτωσης φόρου που δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης ο οποίος αναγκάστηκε να αποδεχθεί μείωση κατά 40% στα εισπραχθέντα ενοίκια μηνών του 2020, θα δημιουργηθεί στο σύστημα ΤΑΧΙSnet ειδική πλατφόρμα, στην οποία κάθε δικαιούχος ιδιοκτήτης θα κληθεί να υποβάλει ηλεκτρονικά έκτακτη δήλωση από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η απώλεια εισοδημάτων από μισθώματα. Στην δήλωσή αυτή θα πρέπει να αναγράψει:

α) στοιχεία για το μισθωτήριο συμβόλαιο τα οποία θα μπορούν να διασταυρωθούν με την ήδη υποβληθείσα στο ΤΑΧΙSnet δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης

β) στοιχεία από τα οποία θα προκύπτουν τα ποσά εισοδηματικής απώλειας, δηλαδή τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στα μη εισπραχθέντα τμήματα των συμφωνηθέντων μισθωμάτων, λόγω της επιβολής της αναγκαστικής μείωσης του 40%.

Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση θα είναι να αποδειχθεί η μη είσπραξη των ποσών που θα προκύπτει ότι αντιστοιχούν στο 40% των συμφωνηθέντων μισθωμάτων.

 

Το ποσό της έκπτωσης που θα δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης θα προσδιορίζεται, στη συνέχεια, με την εφαρμογή συντελεστή 20% επί του μειωμένου κατά 40% ποσού εισπραχθέντων ενοικίων. Στην ουσία, όπως ήδη αναφέραμε, το ποσό της έκπτωσης θα ισοδυναμεί με το 30% της εισοδηματικής απώλειας λόγω περικοπής των εισπραχθέντων ενοικίων κατά 40%. Έτσι, αν το συνολικό ποσό της αποδειχθείσας εισοδηματικής απώλειας είναι π.χ. 1.800 ευρώ, τότε το ποσό της έκπτωσης φόρου θα προσδιορίζεται στα 540 ευρώ.

Μείωση ενοικίου το καλοκαίρι

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η τροπολογία για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων πληττομένων από τον κορωνοϊό, αλλά και με βάση τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, οι αναγκαστικές μειώσεις των ενοικίων κατά 40% δεν θα περιοριστούν μόνο στους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο αλλά θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για χιλιάδες περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας και φοιτητικής στέγης.

 

Ειδικότερα:

* Η παροχή του δικαιώματος πληρωμής ενοικίου μειωμένου κατά 40% θα συνεχιστεί και τον μήνα Ιούνιο, για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές καθώς και για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

* Το ίδιο δικαίωμα θα παρέχεται και σε όσες επιχειρήσεις άνοιξαν τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου.

* Στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού δίδεται επιπρόσθετα το δικαίωμα πληρωμής ενοικίου μειωμένου κατά 40% και στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

* Δικαίωμα πληρωμής μειωμένου κατά 40% ενοικίου για την πρώτη τους κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών τους, διατηρούν και όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής.

 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ 200 ΕΩΣ 1.000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ 2020
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 400 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 600 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 800 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ)
240 72 480 144 720 216 960 288 1200 360
ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ)
168 336 504 672 840
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 400 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 600 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 800 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ)
320 96 640 192 960 288 1280 384 1600 480
ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ)
224 448 672 896 1120
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 400 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 600 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 800 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ)
480 144 960 288 1440 432 1920 576 2400 720
ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ)
336 672 1008 1344 1680
Σημείωση: Η “ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ” είναι το ποσό που χάνει τελικά ο ιδιοκτήτης. Το ποσό αυτό προκύπτει με αφαίρεση του ποσού της “ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ” από το ποσό της “ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ”.
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ 1.200 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΜΑΪΟΥ 2020
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1400 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1600 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1800 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 2000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ)
1440 432 1680 504 1920 576 2160 648 2400 720
ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ)
1008 1176 1344 1512 1680
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1400 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1600 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1800 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 2000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ)
1920 576 2240 672 2560 768 2880 864 3200 960
ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ)
1344 1568 1792 2016 2240
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1200 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1400 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1600 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 1800 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 2000 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ) ΠΕΡΙΚΟΠΗ (σε ευρώ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (σε ευρώ)
2880 864 3360 1008 3840 1152 4320 1296 4800 1440
ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ) ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (σε ευρώ)
2016 2352 2688 3024 3360
Σημείωση: Η “ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ” είναι το ποσό που χάνει τελικά ο ιδιοκτήτης. Το ποσό αυτό προκύπτει με αφαίρεση του ποσού της “ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ” από το ποσό της “ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ”.

 

 

money-money.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares