Τελευταία Νέα

Ελληνικός Χρυσός: Κορυφαία προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος

Μετά από μια μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική κρίση, είναι πλέον βέβαιο πως για να επανέλθουμε σε τροχιά ανάπτυξης πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις που θα χαράξουν την πορεία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας επένδυσης στην Ελλάδα αποτελεί η Ελληνικός Χρυσός που λειτουργεί τα

Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική. Πρόσφατα, η εταιρεία υπέγραψε νέα επενδυτική συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική και, ύστερα από πολυετείς καθυστερήσεις, είναι πλέον σε θέση να υλοποιήσει το νέο, αναβαθμισμένο επενδυτικό της σχέδιο, το οποίο θα δώσει αυξημένη αξία στην εθνική οικονομία και την τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη.

Ήδη, η Eldorado Gold, μητρική εταιρεία της Ελληνικός Χρυσός, έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την ανάπτυξη του στρατηγικού της πλάνου, με πρώτο βήμα την πρόσφατη ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιών 500 εκατ. δολ., τα έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ομολογιών ύψους 234 εκατ. δολ., αλλά και για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή της επιτρέπει μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευελιξία, αλλά και μικρότερο κόστος δανεισμού, διευκολύνοντας την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την επανεκκίνηση του έργου στις Σκουριές Χαλκιδικής, ένα παγκοσμίου κλάσης κοίτασμα χρυσού και χαλκού.

Επιπλέον, έως τα τέλη του έτους αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί η αναθεώρηση της μελέτης βιωσιμότητας, βάσει της οποίας θα προσδιοριστεί το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης στις Σκουριές, ενώ έχει δεσμευτεί να υποβάλει νέα, επικαιροποιημένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας αξιοποιώντας τον ορυκτό πλούτο με υπευθυνότητα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία, μέσω επενδύσεων για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Με τη νέα επενδυτική συμφωνία προβλέπονται επενδύσεις ύψους άνω του $1,9 δισ. για την αναβάθμιση των υφιστάμενων καθώς και την ανάπτυξη νέων υποδομών, ενώ αναμένεται στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, η δημιουργία και διατήρηση 3.000 καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, με προτεραιότητα στις προσλήψεις από το Δήμο Αριστοτέλη. Συνολικά, αναμένεται να δημιουργηθούν 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών στο έργο των Σκουριών αναμένεται να απασχοληθούν 900 επιπλέον εργαζόμενοι. Παράλληλα, προβλέπεται να διατεθούν περί τα €3,5 δισ. για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές. Πρόκειται, συνεπώς, για μια επένδυση πολλαπλά ωφέλιμη, για το ελληνικό κράτος, την τοπική κοινωνία, την απασχόληση και το περιβάλλον.

Αξίζει να τονίσουμε ότι πέραν από τα οικονομικά οφέλη που προβλέπει η νέα επενδυτική συμφωνία, ιδιαίτερη σημασία έχει η δέσμευση της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελληνικός Χρυσός, από την αρχή της δραστηριότητάς της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, επενδύει και λειτουργεί με βασική προτεραιότητα την προστασία και την παράλληλη αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών είτε από τη δραστηριότητας της, είτε από χρήσεις προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και την αποκατάσταση της γης εντός και γύρω από τα μεταλλεία, προκειμένου να παραδοθεί άρτια στην τοπική κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός συνεπάγεται αυξημένες επενδύσεις για την περιβαλλοντική προστασία και αποκατάσταση. Προβλέπεται σημαντική μείωση 40% στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου στις Σκουριές, με τη χρήση της προηγμένη τεχνολογίας της Ξηρής Απόθεσης για την ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων, καθώς και η αναβάθμιση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα με πρόσθετη χωρητικότητα άνω των 3 εκ. κ.μ. σε έναν ενιαίο, προστατευμένο χώρο. Επιπρόσθετα, ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, με την κατασκευή νέας μονάδας κατεργασίας νερού, αξίας 130+εκ, και αντιπλημμυρική οχύρωσης όλων των εγκαταστάσεων της. Επιπρόσθετα, μέσω εξειδικευμένων συστημάτων η Ελληνικός Χρυσός μεριμνά για τη διαχείριση Αέρα-Θορύβου-Σκόνης, ενώ με το βραβευμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 400+ σημείων, επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση 24/7 όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων εντός και γύρω από τα μεταλλεία.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares