Πέμπτη , 22 Οκτωβρίου 2020
Τελευταία Νέα

EETAA Παιδικοί Σταθμοί – ΕΣΠΑ: Ημερομηνίες για τις αιτήσεις και τα κριτήρια…

EETAA Παιδικοί Σταθμοί – ΕΣΠΑ: Ημερομηνίες για τις αιτήσεις και τα κριτήρια...

ΕΕΤΑΑ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΣΠΑ: Από την Παρασκευή 17/07/2020 μέχρι και την Τετάρτη 05/08/2020 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αιτήσεις για το πρόγραμμα με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ΕΣΠΑ.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για τους οφελούμενους για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, μπορούν να κάνουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι γονείς θα υποβάλλουν αίτηση χωρίς δικαιολογητικά. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι, ενώ για πρώτη φορά στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτά και παιδιά δημοσίων υπαλλήλων.

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

α. Στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα δράση, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 – 31/12/2019).
β. Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση.
γ. Στην οικογενειακή κατάσταση.

Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από την ΕΕΤΑΑ, διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων βάσει του συστήματος μοριοδότησης. Παράλληλα µε την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων θα δημοσιοποιηθούν και οι δομές που θα δέχονται tο σχετικό voucher, προκειμένου οι γονείς να δηλώνουν τις προτιμήσεις τους.

 

newsit

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares