Τετάρτη , 29 Μαρτίου 2023

ΕΕ: Χρηματοδοτεί έρευνες για την παραγωγή συνθετικού κρέατος και άλλων τροφίμων

Καθόλου αρνητική, στην παραγωγή συνθετικού κρέατος και θαλασσινών προϊόντων στην ΕΕ, εμφανίζεται η Επίτροπος Gabriel, σε χθεσινή της απάντηση προς κοινή ερώτηση 12 ευρωβουλευτών της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας (*).

Η Επίτροπος, μάλιστα, παραδέχεται ότι ήδη χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, έρευνες « για τη βελτίωση των γνώσεων, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του καλλιεργημένου κρέατος και των καλλιεργημένων θαλασσινών προϊόντων»!

Από τις 17 Νοεμβρίου του 2022, ωστόσο, οι δώδεκα ευρωβουλευτές είχαν επισημάνει, στην ερώτηση τους, ότι «η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε για πρώτη φορά την κατανάλωση συνθετικού κρέατος που παράγεται σε εργαστήριο από ζωντανά ζωικά κύτταρα αλλά ήδη στην Ιταλία, προκειμένου να καταπολεμηθεί η εξάπλωση των συνθετικών τροφίμων, συγκεντρώνονται τώρα υπογραφές για την απαγόρευση της παραγωγής, χρήσης και εμπορίας τους.

Στην ίδια ερώτηση υποστηρίζονταν ότι, αν και διαφημίζεται ως πιο υγιεινό και πιο βιώσιμο, το εργαστηριακό «κρέας» απαιτεί περισσότερο νερό και ενέργεια από ό,τι οι παραδοσιακές φάρμες.

Στη Δανία, η εταιρεία Remilk επενδύει στην παραγωγή συνθετικού γάλακτος, που παρασκευάζεται χωρίς αγελάδες, ενώ στη Γερμανία η εταιρεία Bluu Seafood εστιάζει τις δραστηριότητές της σε ραβδιά «ψαριού» που καλλιεργούνται in vitro.

Η τεχνητή τροφή διακόπτει την παλιά σχέση μεταξύ τροφής και φύσης. Τα τρόφιμα σε δοκιμαστικούς σωλήνες θα θέσουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας εκατομμυρίων αγροτών, κτηνοτρόφων και χειριστών της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την κοινωνικοοικονομική συνοχή των γεωργικών περιοχών.

Ρωτούσαν, λοιπόν, την Κομισιόν αν σκοπεύει να διερευνήσει διεξοδικά τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την πραγματική συμβολή στην υγιεινή των προϊόντων τεχνολογίας τροφίμων καθώς και ποιά χρηματοδότηση παρείχε στο παρελθόν, για την έρευνα στην ανάπτυξη συνθετικών τροφίμων.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου…

Απάντηση της κας Gabriel εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 27.2.2023

1. Προτού χορηγηθεί από την Επιτροπή οποιαδήποτε άδεια της ΕΕ πριν από τη διάθεση στην αγορά για προϊόν με βάση τα κύτταρα ως νέο τρόφιμο, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) θα διατυπώσει τη γνώμη της για την ασφάλειά του, βάσει φακέλου αίτησης. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει τέτοιο αίτημα για έγκριση βάσει του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα

Η Επιτροπή υποστηρίζει την έρευνα για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία του καλλιεργημένου κρέατος και των καλλιεργημένων θαλασσινών προϊόντων στο πλαίσιο του Horizon Europe.

Στο πρόγραμμα εργασίας 2023-2024 για το Cluster 6 «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον», ξεκίνησε ένα θέμα 7 εκατομμυρίων ευρώ με τίτλο «Καλλιεργημένο κρέας και θαλασσινά καλλιέργειας — κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές στην ΕΕ».

Όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στο θέμα, ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια βάση γνώσεων και στοιχείων σχετικά με τις πιθανές πτυχές βιωσιμότητας αυτών των προϊόντων διατροφής.

2. Όπως αναφέρεται στην απάντηση στην ερώτηση E-003165/2022[3], λίγες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή συνθετικού κρέατος/γάλακτος έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ για έρευνα και καινοτομία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», χορηγήθηκαν περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε τέσσερα έργα που επικεντρώνονται στο καλλιεργημένο κρέας. Στο πλαίσιο του Horizon Europe, ένα θέμα (7 εκατομμύρια ευρώ) θα επικεντρωθεί άμεσα στο καλλιεργημένο κρέας (θέμα που αναφέρεται παραπάνω από το πρόγραμμα εργασίας Cluster 6 2023-2024).

Ένα άλλο θέμα χρηματοδότησε ένα έργο (Giant Leaps, 10,3 εκατομμύρια ευρώ) μέσω του προγράμματος εργασίας Cluster 6 2021-2022, όπου το καλλιεργημένο κρέας αντιμετωπίζεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Ο στόχος αυτών των θεμάτων είναι να καλύψουν τα κενά γνώσης και να διερευνήσουν ευκαιρίες και μειονεκτήματα τέτοιων προϊόντων διατροφής, με στόχο την παροχή της απαραίτητης βάσης στοιχείων.

(*)Paola Ghidoni , Alessandra Basso , Marco Campomenosi , Massimo Casanova , Rosanna Conte , Elisabetta De Blasis , Matteo Gazzini , Elena Lizzi , Antonio Maria Rinaldi , Silvia Sardone , Annalisa Tardino , Isabella Tovaglieri .

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης, zougla.gr

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου...
Shares